LO Grenland Media (tidl. Samorg Radio) digitaliserer mange gamle spolebånd tilbake til radioens start rundt 1985.

Her er det Jan Erik Andersen som synger "Vi vil oss et land". På videoen er det med noen av de mange støttespillerne til radioen.

Opptaket er fra en kassett og restaurert.

Musikkvideo.

Wednesday, 01 June 2011 08:32

Politikk til frokost (video)

Hør diskusjonen mellom arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (A), leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité Robert Eriksson (FrP), politisk redaktør i VG Hanne Skartveit og nestleder i Fagforbundet Mette Nord.

Møtet startet med en introduksjon fra Fafo ved forskningsleder Torgeir Aarvaag Stokke.
Møteleder er Fafo-forsker og professor Gudmund Hernes.

Tid: 1t 12 min

 

I 2005 kjempet fagbevegelsen viktige arbeidstidsbestemmelser inn igjen i arbeidsmiljøloven. Nå varsles det igjen et politisk ønske om å svekke arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid. Noen kaller det moderne fleksibilitet. Andre advarer mot utnytting av arbeidstakere, forrykking av maktbalansen og et mer useriøst arbeidsliv. De fremholder at forhandlinger om lønn vil ha liten mening om det ikke samtidig avtales hvilke arbeidstidsregler som skal gjelde.Disse må i hovedtrekk forhandles sentralt for at lønnsbestemmelsene skal virke etter hensikten og for å unngå at arbeidstakere presses til uheldige ordninger.

 

 

Wednesday, 04 May 2011 00:24

Økonomisk Rapport april

Intervju med banksjef i Sparebank 1 Telemark, Per Halvorsen og på telefon; økonomisjef i LO, Stein Regaard.
Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin 30.april 2011

Additional information