Thursday, 03 May 2012 10:55

Frp og Høyre plager oss!

Fremskrittspartiet og Høyres fremgang blant LO velgerne plager oss understreker nestleder Gerd Kristiansen. Inntro på båndet. INN: Nestleder i.. UT:.. utover våren. TID: 2.22 min. V/Knut Jeppsson

Vi må se opp for høyre kreftene som vil ødelegge det vi har bygget opp gjennom år advarer LO leder Roar Flåthen. Inntro på båndet. INN: Høyrekreftene.. UT:..stortingsvalget. TID: 5.56 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 06 February 2012 15:06

Vi vil ikke ha en borgelig svensk modell

Vi må renovere den nordiske modellen slik at blandet annet ungdommer skjønner at den svenske modellen de borgelige har ikke er slik vi vil ha den med brister i pensjon, dårligere sykeforsikring og dårligere muligheter for utdanning, forteller LO Leder Wanja Lundby-Wedin. Inntro på båndet. INN: Hvorfor er.. UT:..svensk modelll. TID: 3.20 min. V/Knut Jeppsson

Page 12 of 12

Additional information