Thursday, 23 February 2012 11:03

Felles aksjon mot sosial dumping!

Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) og tilsluttede organisasjoner på begge sider av Nordsjøen har hatt en felles aksjon mot sosial dumping i Nordsjøen. Fra Norge er Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Industri Energi forteller inspektør i Norsk Sjømannsforbund Mats Tjøtte. Inntro på båndet. INN: Dette med.. UT:..beste medisinen. TID: 6,52 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 18 January 2012 20:54

Transport kan bli sterkt berørt

Vi kan bli sterkt berørt, sier Roger Moen i Vestlandets Transportarbeiderforening dersom vi får stoppet EUs Vikarbyrådirektiv. Inntro på Båndet. V/Knut Jepp

Det er for mange utslitte og alt for dårlig skodde utenlandske trailere på norske veier, mener Leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. INN: Vi ser.. UT:..sagt her. TID: 3.31 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 19 December 2011 11:48

Skeptisk til BAMA og utenlandske trailere!

Utenlandske transportører konkurrerer ved å utnytte sjåfører og med biler som ofte ikke holder mål, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Hansen er heller ikke særlig fornøyd med at Bama bruker en omlastingsplass for den del av sine varer i Østfold uten sanitære forholde for utenlandske trailersjåfører. Inntro på båndet. INN: Roger Hansen.. UT:..til livs. TID: 5.46 min. V/Knut Jeppsson

Utenlandske trailersjåfører skaper et dårlig rykte for yrket vårt, mener leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Inntro på båndet. INN: Det er.. UT… det ja. TID: 1.27 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 17 November 2011 16:42

Feil lasting kan være årsaken til trailervelt

Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund tror at feillasting kan være en av årsakene til at så mange trailere har veltet i det siste. Inntro på båndet. INN: Det har.. UT:.. kjøre galt. TID: 3.15 min. V/Knut jeppsson

Selv om vi har store forventninger til utredningen om høyhastighetstog , som skal legges fram i januar. Må vi nok vente lenge på et høyhastighetstog her i landet for her er det mange interesser ute og går forteller leder i Norsk Jernbaneforbund Kjell Atle Brunborg. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT: mange interesser. TID: 4.44 min. V/Knut Jeppsson.

Thursday, 29 September 2011 15:24

Vi trenger ingen privatisering!!

Forslag om konkurranseutsetting av t-bane og trikk er å gi avkall på styring av kollektivtrafikken. I stedet må denne omorganiseres. Konsulentfirma Rokade anslår at det gir en besparelse på 55 millioner understreker Roy Pedersen, leder i LO Oslo. Inntro på båndet. INN: Ja Roy.. UT:.. alle da. TID: 7.22 min. V/Knut Jeppsson

Saturday, 10 September 2011 19:01

Endelig kommer Eidangertunnellen.

Jon Øyvind Selmer

 

Etter 25 års kamp kommer det endelig tunnell mellom Larvik og Grenland. Vi snakket med Jon Øyvind Selmer(Jernbanegruppa) og Petter Ellefsen fra Vekst i Grenland.

Intro på bandet. Tid: 9:30

Tuesday, 09 August 2011 11:00

Det er smil å se i Norsk Jernbaneforbund

Det er en skikkelig glad melding om at disse arbeidene som nå er utført er vellykket og levert etter planen i Oslo, og togene går som normalt forteller nestleder i Norsk Jernbaneforbund Jane Brekkhus Sæthre. Inntro på båndet. INN: Togene går.. UT:..nå ja. Tid: 2.36 MIN. v/Knut Jeppsson

Additional information