Vi venter på et møte med den nye samferdselsministeren som må rydde opp i dette med Kabotasje problematikken som vi ser på i mage tilfeller som sosial dumping, sier Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Kabotasje. UT:.. i distriktene. TID: 6.00 MIN: V/Knut Jeppsson

Ryanair vil at Irsk lov skal gjelde i Norge, men det vil ikke vi i Handel og Kontor og Moss Tingrett forteller Sissel Weholdt. Inntro på båndet. INN: Sissel Weholdt.. UT:..andre steder. TID: 6.07 MIN. V/Knut Jeppsson

Høyre og Fremskrittspartiet vil selge og privatisere Posten, fjerne Postens enerett, innføre EUs tredje postdirektiv og droppe lørdagsomdeling av post. Dette framkom under behandlingen av Stortingsmelding nr 18 om virksomheten til Posten i Stortinget, forteller forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom. Inntro på båndet. INN: Odd Christian.. UT:..ordninger. TID: 6.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi fikk et meget bra resultat som gjør at vi må skjerme våre medlemmer i konkurransen med utenlandske sjåfører, forteller nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund Godsavtalen gikk i boks, og ga medlemmene våre et godt resultat,. Innledning på båndet. INN: Ja hva.. UT:.. blir skjermet. TID: 2.35 MIN: V/Knut Jeppsson

Buss

Etter ti timers megling på overtid ble det løsning natt til mandag mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport og Nettbuss i meklinga om nye overenskomster for bussjåførene. Avtalen innebærer at gjennomsnitts årsinntekt for en bussjåfør vil øke med om lag 21 000 kroner til om lag 380 000 med virkning fra 1. april i år. Neste år løftes gjennomsnittsinntekten med ytterligere 14 000 kroner til om lag 394 000 kroner. Resultatet i mellomoppgjøret vil komme i tillegg til dette.sier leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. tid: 2.43 v/kNUT jEPPSSON

Friday, 11 May 2012 15:10

Taxi forhandlingen i boks

Med opp til 32 000 kroner mer i lønningsposen kom vi godt ut av det i årets lønnsforhandlinger innen Taxi overenskomsten, forteller forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund Dag Einar Sivertsen. Inntro på båndet. INN: Det er.. UT.. i samfunnet. TID: 8.10 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 04 May 2012 12:24

Brudd i bussforhandlingene!

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Transport om ny Bussbransjeavtale. Forhandlingene går nå til mekling. - Arbeidsgiverne ville ikke lengre stå ved det vi har vært enige om før, nemlig at lønna til bussjåfører skal være mer på linje med industriarbeiderlønna. Når de gikk bort fra denne enigheten, hadde det ingen hensikt å fortsette forhandlingene, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Det ble.. UT:.. bli irritert. TID: 3.47 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 27 April 2012 15:41

Enighet i Bring

Yngvar Venemyr

Vi fikk 5 kroner timen og godt fornøyde sier Yngvar Venemyr i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Yngvar.. UT: jeg forstår. TID: 0.57 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 12 March 2012 15:53

Skal bilen også betale for jernbanen?

Det går for lang tid til planlegging. og uforutsigbar finansiering forsinker store prosjekter.Var konklusjonen på årets jernbaneforum, forteller nestleder i Norsk Jerbaneforbund Jane Brekkhus Sæthre. Inntro på båndet. INN. Jane.. UT:..på det. TID: 5.09 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 01 March 2012 11:44

Vil ha mer hjelp fra Arbeidstilsynet!

Det er store utfordringer i transportsektoren for dem med veien som arbeidsplass, og vi vil ha mer hjelp av arbeidstilsynet sa, Geir Kvam, forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund på en FAFO konferanse i dag. Inntro på båndet, INN: Med veien.. UT:.. for nå. TID: 7.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information