Wednesday, 05 December 2012 10:22

12 omkom på veiene i november 2012

144 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2012. I samme periode i fjor omkom 156 personer på veiene.Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i november 2012 er 12. I samme måned i 2011 var det foreløpige tallet 15. Dette ble redusert med to, slik at endelig tall for november 2011 endte på 13. I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned. Tallene for november 2012 fordeler seg på seks bilførere, en syklist, fire fotgjengere og en andre (rulleski). forteller konsulent Runa Toftner. Inntro på båndet. TID: 4.03 MIN: V/Knut Jeppsson

- Nå er det fritt fram for sosial dumping i turbilnæringen. Vi er svært provoserte over at EFTAs overvåkningsorgan ESA har konkludert med at Norge ikke kan innføre tidsbegrensninger på hvor lenge utenlandske busselskaper kan utføre transportoppdrag med personer i Norge. Innen godstransport er det slike begrensninger i EU og EØS. Men innen buss mener ESA at tidsbegrensinger strider mot reglene. Det henger ikke på greip, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. TID: 6.02 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 20 November 2012 06:22

Norges eldste forbund har landsmøte!

Norsk Jernbaneforbund er Norges eldste fagforbund innen LO familien med 120 år. Og da er også gledelig at vi har Europas mest punktlige tog. understreker leder Kjell Atle Brunborg. TID: 2.07 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi må legge mer til rette for kollektiv transport og gods, sa Vegdirektør Terje Moe Gustavsen på landsmøte til Norsk Jernbaneforbund. Inntro på båndet. TID: 3.43 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 20 November 2012 06:07

Allmenngjøring skal luke ut verstingene!

Mer satsing på punktlighet er et mål for å få mer trafikk over på jernbane, men vi må også gjøre noe for å luke bort verstingene fra veiene, sa Samferdselsminister Marit Arnstad på landsmøte til Norsk Jernbaneforbund. Inntro på båndet TID: 2.54 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 20 November 2012 05:55

De planene vi har løser ikke problemene!

De planene vi har når det gjelder utbygging av samferdsel her i landet løser ikke problemene, sier leder av samferdselskomiteen på Stortinget Knut Arild Hareide. Inntro på båndet.TID: 3.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 06 November 2012 13:22

Landsmøte blir et politisk verksted!

Neste helg avholder Norsk Jernbaneforbund landsmøte og det blir et godt politisk verksted for fremtidens jernbane her i landet, forteller leder Kjell Atle Brunborg. Inntro på båndet.. INN: Kjell Atle.. UT:.. forut se. TID: 8.25 MIN: V/Knut Jeppsson

Sunday, 16 September 2012 21:34

RyanAir må møte i Moss tingrett

Tingretten i Moss har gitt flyselskapet RyanAir beskjed om at det er norsk arbeidsmiljølov som gjelder i Norge, og at rettsaken må foregå her forteller nestleder i HK Peggy Hessen Følsvik. TID: 1.23 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi skal nå kartlegge den ulovelig utenlandsk transport i Norge, forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Inntro på båndet, INN: Dette med.. UT:..en kartlegging. TID: 2.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 01 August 2012 08:45

ALT FOR MANGE DROSJELØYVER!

- Nå må myndighetene begrense antall drosjeløyver i de store byene. Drosjene står mye mer enn de kjører. Mindre enn 25 minutter av hver time ei drosje er i tjeneste, er det passasjerer i bilen. For sjåførene som har lønn i form av en prosentdel av innkjørte penger, betyr dette at de må jobbe mer enn dobbelt så mye for å få ei normal lønn som andre har på en 7,5 timers dag. Slik kan det ikke fortsette, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund Inntro på bånade. INN: Nestleder i.. UT:..for publikum. TID: 8.47 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information