Tuesday, 21 May 2013 14:50

Positiv til EU utsettelse!

Anledningen til å drive kabotasjekjøring i Norge bør suspenderes med umiddelbar virkning til bransjeprogrammet mot sosial dumping innen vegtransport er utarbeidet, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en pressemelding. Kabotasje er når utenlandske transportører utfører innenlandske transportoppdrag i Norge. Forbundslederen er fornøyd med at det nå blir utarbeidet et eget bransjeprogram for vegtransport i forbindelse med regjeringens tredje handlingsprogram mot sosial dumping. Og vi er nå positive til at EU utsetter denne sakne og vil ha en tenkepause i saken til 2014 sier Hansen. Inntro på båndet. TID:3.39 MIN: V/Knut Jeppsson

forhandlingsutvalget i Norsk Transportarbeiderforbund sa nei til forbundsalliansen av mange grunner sier leder Roger Hansen i NTF. inntro på båndet. tid 3.00 MIN. V/Knut Jeppsson

Geir Kwam i Norsk transport arbeiderforbund er positiv til forslaget om at alle som skal ta førerkort også må få en dag der de ser hvordan det er å kjøre en trailer. inntero på bondet. tid 4,30 MIN. V/Knut Jeppsson.

Det er ikke bare skipsfarten som vil tjene på en skipstunell på Stadt, men verdens første skiostunell vil bli en turistmagnet, tror stortingrepresentant Svein Gjelseth fra Arbeiderpartiet. Inntro på båndet. TID: 3.40 MIN. V/Knut Jeppsson

Thursday, 24 January 2013 13:00

Norges Fiskarlag støtter ser il LO

LO er en viktig aktør i kampen for å få til en skipstunell på Stadt, forteller Leder Reidar Nilsen. Inntro på båndet. TID: 4.48 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 23 January 2013 11:31

Bussjåførene må sikre mer på jobb!

Vi er vel av den oppfattning at bussjåføryrket ikke er sikret nok mot vold og ran, så her må noe gjøres, forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Inntro på båndet. TID: 5.57 MIN. V/Knut Jeppsson

Thursday, 10 January 2013 09:59

Ryanair må ikke få fly innenlands i Norge!

Vi må ikke slippe til Ryanair på innenlands flyruter i Norge understreker Peggy Hessen Følsvik nestelede i Handel og Kontor. Inntro på båndet. TID: 7.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 02 January 2013 12:57

Verken jernbanepakke 4 eller privatisering!

Vi tror ikke jernbanepakke 4 eller en borgelig regjering med sin privatiserings politikk vil bedre jernbanen her i landet, sier leder i Norsk Jernbaneforbund Kjell Atle Brunborg. Inntro på båndet. INN: Ja dette. UT:.. andre steder. TID: 4.01 MIN. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 05 December 2012 10:45

Vil anmelde vegvesenet

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) vurderer å anmelde Statens Vegvesen for tjenesteforsømmelse etter en kontroll av tunge kjøretøyer på Krossmoen ved Eigersund i forrige uke. To kjøretøyer med utenlandske sjåfører ble stoppet med henholdsvis 20 tonn og 15 tonn usikret last. Kontrollørene ga sjåførene et lynkurs i lastsikring og slapp de videre uten noen form for reaksjon utover å advare om politianmeldelse hvis de ble tatt igjen. Dette er en helt uakseptabel forskjellbehandling, sier forbundsleder Roger Hansen i NTF. Inntro på båndet. TID: 2.36 MIN: V/Knut Jeppsson

Dårlig prioritering av veimyndighetene gir farlige utenlandske trailere på norske vinterveier. Det er klar tale fra Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. TID: 1.34 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information