Thursday, 23 January 2014 12:53

Full støtte til Norsk Lastebileierforbund!

For mye ulovligheter innen utenlandske trailere må føre til at de stoppes og sjekkes ved grensa til Norge mener Norsk Lastebileierforbund. Dette støtter vi fult ut sier, Lars Johnsen nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID; 5.31 MIN.

Tuesday, 19 November 2013 15:44

Uenighet mellom Transport og Industri Energi

LO har gitt medhold til Norsk Transportarbeiderforbund om at det er de som skal ha tariffavtalen med laste og losse arbeiderne i Risavika i Stavanger men her jobber også medlemmer i Industri Energi forbundsleder Leif Sande. Hvorfor det. TID: 4.58 MIN. V/Knut Jeppsson
Thursday, 07 November 2013 11:20

Tragisk og vondt for alle

Vi må få bedre sikkerhet for passasjerer og sjåfører slik at slike tragiske ulykker skjer på buss, som det nå gjorde på Valdres bussen, sier en rørt forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. TID: 4.55 MIN. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 30 October 2013 13:14

Norwegian driver sosial dumping!

-Vi i Fagforbundet benytter selskaper som en del av det norske anstendige arbeidslivet. Og mennesker som vil ha et anstendig arbeidsliv med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, bør tenke seg om to ganger før de bestemmer seg for å benytte Norwegian. Som en ansvarlig arbeidstakerorganisasjon bør vi ikke benytte virksomheter som er med på å undergrave norske lønns- og arbeidsforhold, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg. TID. 2.35 MIN. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 15 October 2013 12:37

Hilser et nytt departement velkommen!

Vi har lenge krevd at transport og infrastruktur bør samles i ett departement, slik at man legger til grunn en mer helhetlig tilnærming til transport og kommunikasjonssektoren. Vei, bane, luft og sjø bør ligge i samme departement. Vi håper derfor at FrP får gjennomslag for et felles Transportdepartement i forhandlingene som nå pågår, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. V/Knut Jeppsson

- Det er bra at Statens Vegvesen ønsker å satse 8 milliarder på en storstilt sikring av tunneler på vegnettet de neste fire årene. Vi forutsetter at denne satsingen ikke går ut over andre viktige tiltak som rassikring og døgnhvileplasser. sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund TID:2.14 MIN. V/Knut Jeppsson

FAFO har fått i oppdrag å forske på transportsektorens fremtid og utvikling. Resultatet skal legge fram på landsmøte til Norsk Transportarbeiderforbund i Kristiansand i januar, forteller leder Roger Hansen, TID: 3.48 MIN. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 18 September 2013 14:20

Veisikkerheten i Hordaland.

Veisikkerheten i Hordaland må bli mye bedre, mener Kjell Dyngeland i Vestnorsk Transportarbeiderforbund. Tid:04:08 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Vi trenger ikke mer liberalisering innen transportnæringen, derfor må vi sikre oss at vi fortsatt her en rødgrønn regjering også etter valget, understreker Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund

Utenlandske turistbusser utkonkurrerer de norske, og arbeidsplasser forsvinner. EØS tillater kabotasje, som betyr at utenlandske busselskaper kan kjøre på ubegrenset tid i Norge. Norsk Transportarbeiderforbund håper å begrense det til en uke. 1. Nestleder Lars M. Johnsen sier endringer må til for å sikre verdige arbeidsforhold og bekjempe sosial dumping. Ved Ines Zander Tid: 04:06

Additional information