Friday, 06 February 2015 08:27

LOs fulle støtte til boikott av Yilport

LO gir Norsk Transportarbeiderforbund sin fulle støtte til boikotten av det tyrkiske selskapet Yilport når det gjelder laste og lossing av skip i Oslo havn, forteller nestleder i LO Tor-Arne Solbakken. Tid: 1.38/ min: v/Knut Jeppsson

Det er en sikkerhetsrisiko og la utelandeske trailersjåfører ferdes på norske veier uten å overholde kjøre og hvilebestemmelsene, Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Tid: 3.34 min: v/Knut Jeppsson

Det er brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri om ny oljeavtale, noe som kan føre til at flytrafikken her i landet kan bli rammet av streik, forteller nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen. TIS: 3.52 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 01 July 2014 09:41

Ingen løsning i havnene!

Vi venter på arbeidsrettens avgjørelse, sier nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen, før vi foretar oss noe mer i havnearbeiderkonfliktene. TID: 5.54 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 01 July 2014 07:38

Se opp for utenlandske trailere!

Vi hører ofte om at utenlandske trailere på norske veier ikke har alt i orden, når det det gjelder sikring av last og ikke minst gyldig førerkort. Men for all del, sier nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen de fleste har alt i orden, men det er unntak. TID: 2.32 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 21 June 2014 11:51

Fornuften seiret hos Måkestad!

Etter mange års kamp er tariffavtalen mellom Transportarbeiderforbundet og TL Måkestad og Måkestad Engros endelig i boks, forteller Roger Moum, leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening. De utenlandske arbeiderne får nå trygghet og høyere lønn i arbeidshverdagen sin. Tid:03:46 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Det mange uløste spørsmål i internasjonal flytrafikk sier LO advokat Imran Haider TID: 45.52 MIN: Knut Jeppsson

Thursday, 20 March 2014 10:18

Viktig høring i Stortinget

Vi var på en viktig høring innen veitransporten i Stortinget på tirsdag forteller, Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund. TID:5.56 MIN: V/Knut Jeppsson

Risavika Terminal ved Stavanger reduserte sin konteinertrafikk med 30 % i fjor, og antall skipsanløp har fortsatt å synke også i år. Andre sammenlignbare havner har ikke merket noen nedgang. Nestleder Lars Johnsen sier at dette viser at NTFs boikott virker. TID: 4.45 MIN: V/Knut Jeppsson

Regjeringen har brutt avgiftsløfte på diesel og dette skaper problemer for anleggsbransjen, understreker Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund. TID: 2.22 MIN. V/Knut Jeppsson

Additional information