Saturday, 02 January 2016 15:26

Sjøtrafikksentralen må bevares

Samtale med regionsdirektør i NHO; Nikolai Boye og ordfører i Porsgrunn; Robin Koss. Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin på Radio Riks Grenland med Frank Roy Larsen og Jan Erik Andersen.
Monday, 20 July 2015 07:07

Aksjoner ved trafikknutepunkter

LO i Oslo vil dele ut løpesedler med spørsmål- og svarbrosjyre ved t-banestasjoner og holdeplasser i perioden 24. august til fredag 11. september. Forteller leder i LO Oslo Roy Pedersen. TID: 2.03 MIN: V/Knut Jeppsson

EU kommisjonen mener Tyskland bryter de fire friheter ved å innføre tysk minstelønn for sjåfører som kjører gods gjennom Tyskland. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.33 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 16 May 2015 21:48

Jernbanemeldingen.

Jan Erik Andersen i samtale med Atle Brunborg og Terje Lien Aasland.

Tysk minstelønn for utenlandske sjåfører er omstridt og sendt til den tyske forfatningsdomstolen, framgår det av EU-delegasjonens nyhetsbrev om samferdsel. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. . TID: 1.32 MIN: V/Knut Jeppsson

Europeisk fagbevegelse støtter de ansatte både i Norwegian og Ryanair for at de skal få kollektive avtaler med sin arbeidsgiver. Det sier den europeiske fagbevegelsen DEFS i en uttalelse fra sitt styre denne uken. Streiken i Norwegian var avsluttet da vedtaket ble gjort ,men støtten er av prinsipiell art og gjelder retten til ordentlig lønns- og arbeidsvilkår i lavprisflybransjen. . Forteller vår medarbeider Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Frankrike følger etter Tyskland og vil innfører en minstelønn for kabotasje og internasjonal transport. Samtidig vil Frankrike arbeide for tiltak på EU-nivå for å hindre sosial dumping ved å etablere et nytt EU-byrå som kan føre kontroll med godstransport. . forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.23 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 23 February 2015 13:43

Venter internasjonal støtte

Vi har bedt om intensjonal støtte fra våre søsterorganisasjoner i forbindelse med den boikotten vi har av Yliport i Oslo havn, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID:2.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 17 February 2015 12:32

SAS flyverne går inn i LO familien

Flyverne i SAS ble tatt opp som nye forbund i LO i dag, og dette er vi stolte av sier LO leder Gerd Kristiansen. TID: 2.08 MIN: V/Knut Jeppsson

Norsk Transportarbeiderforbund har startet boikotten av lasting og lossing av skip med bryggearbeidere ansatt i det tyrkiske selskapet Yilport, forteller leser i NTF Roger Hansen. TID: 4.32 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information