Friday, 27 February 2015 15:49

Streikeretten er sikret

Denne uken kom man fram til enighet i ILO om hvordan streikeretten er en rettighet. Dermed er en to års uenighet blitt avklart og saken vil derfor ikke bli brakt inn for den internasjonale domstolen i Haag som arbeidstakersiden lenge har ønsket. . forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.18 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 27 February 2015 11:35

Bryggesjauerne samles på Parkteatret

Leder av støttegruppa for bryggesjauerne som har en omfattende boikott rundt om i landet møtes til hygge treff og appeller i kveld på Parkteatret, forteller Vegard Holm. TID: 4.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 23 February 2015 13:43

Venter internasjonal støtte

Vi har bedt om intensjonal støtte fra våre søsterorganisasjoner i forbindelse med den boikotten vi har av Yliport i Oslo havn, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. TID:2.31 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 20 February 2015 14:14

Internasjonal dag for streikeretten

Flere arbeidsgivere og nasjonalstater har de siste tre årene aktivt jobbet for å fjerne streikeretten. Internasjonal fagbevegelse markerte 18. februar med markeringer verden over for å beholde streikeretten, også i Europa. forteller vår mann i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 1.22 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 11 February 2015 17:18

Gir ikke opp kampen for bryggesjauerne

Denne kampen skal vi vinne, sier Vegard Holm leder av støttegruppa til bryggesjauerne som kjemper for å få en tariffavtale TID 13. 09 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 14:25

Støtt den globale streikedagen

Onsdag 18. februar skal være den globale dagen for å forsvare streikeretten og organisasjonsfriheten. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.40 MIN: V/Knut Jeppsson

Harald Schjelderup (byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Bergen) er redd for en samfunnsendring i forbindelse med Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Tid:04:36 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).
Thursday, 29 January 2015 17:09

Stortinget må lytte til budskapet!

Hans-Christian Gabrielsen (2. nestleder i LO) håper at Stortinget vil lytte til budskapet fra dagens markeringer mot endringen i arbeidsmiljøloven. Tid:03:41 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Additional information