Stor oppslutning om EL & IT Forbundet sin politiske streik Vi streiker i dag for forsyningssikkerheten, elsikkerheten og faste ansettelser, forteller forbundsleder Hans Felix. Inttro på båndet. INN: FKE..UT:..brenne ned. TID: 3.20 min. V/Knut Jeppsson

Page 15 of 15

Additional information