Norsk Arbeidsmandsforbund åpnet sitt 37 landsmøte i Oslo i dag Og hovedsaken på årets landsmøte blir kampen mot sosial dumping, understreker Erna Hagensen leder i NAF. Inntro på båndet.INN: Norsk Arbeidsmandsforbund.. UT:.. gjerne det. TID: 4.33 min. V/Knut Jeppsson

Statsråd Hanne Bjursrøm skal innlede om innsatsen for et seriøst arbeidsliv uten sosial dumping. Forteller statssekretær i Arbeidsdepartementet Jan Erik Støstad. INN: statssekretær i,, UT:..best mulig. TID: 3.07 min. V/Knut Jeppsson

10 millioner mer til Arbeidstilsynet gjør ikke susen alene, men det er et stykke på veien, sier statssekretær i Arbeidsdepartementet Jan Erik Støstad, men det er et stykke på veien i kampen mot sosial dumping. Inntro på båndet. Inntro på båndet. INN: Statssekretær i.. UT: regel verk. TID: 5.21 min. V/Knut Jeppsson

Regjeringen kommer med et nytt tiltak mot sosial dumping, og etablerer ei arbeidsgrupper som skal kartlegge innleie av arbeidskraft inne sjømatnæringen, sa nesteleder i LO Tor Arne Solbakken på EL & IT landsmøte i dag. INN: Gode venner.. UT:..denne regjeringen. TID: 1.12 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 03 November 2010 21:53

Vil skjerpe kommunenes innkjøpsrutiner

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil skjerpe kommunenes innkjøpsrutiner for å få bukt med sosial dumping inne det offentlige. Inntro på båndet. INN: Arbeidsminister Hanne.. UT:..mann kjøper. TID: 1.28 min. V/Knut Jeppsson

-Vi ser ikke positivt på at Bemanningsselskaper og vikarbyråer lønner vikarer i skolen lavere enn de fast ansatte, sier leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT: dette her. TID: 5.36 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 23 February 2011 08:34

FRP vil legalisere sosial dumping !

FRP vil legalisere sosial dumping med sitt forslag hvor det vil gå inn for at arbeidssøkende med etnisk bakgrunn kan lønnes lavere enn norske arbeidssøkere sier LO leder Roar Flåthen.

Inntro på båndet. INN: Hva mener.. UT:..avstand fra. TID: 0.47 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 22 February 2011 22:15

Vi kan ikke akseptere sosialdumping

Det som skjer når det gjelder svenske ungdommer og lave lønninger er bareen del vi bruker i kampen mot sosialdumping sier LO leder Roar Flåthen. Inntro på båndet. INN: Dette med.. UT:..sosial dumping. TID: 0.14 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 20 January 2011 23:46

Skal ha bort det useriøse arbeidslivet

Arbeidstilsynet jobber på mange fronter for å få bukt med det useriøse arbeidslivet, forteller regionsdirektør Ørnulf Halmrast. Inntro på båndet. INN: Hvordan jobber. UT: inne i. TID: 2,40 min. V/Knut Jeppsson

Page 6 of 6

Additional information