Annette Trettebergstuen sitter i sosial og arbeidskomiteen på Stortinget og går sterkt inn for at fagbevegelsen må styrkes med å få en tredje handlingsplan mot sosial dumping. Inntro på båndet. INN: Annette.. UT:.. Fagbevegelsens styrke. TID: 5.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Dersom ikke Statens Vegvesen rydder opp med sine underentreprenører når det gjelder avlønning av polske elektriker som jobber i Jondalstunnelen , så må vi trekke inne statsråden for å rydde opp, forteller Jan Henrik Larsen i EL & IT Forbundet. Inntro på båndet. INN:.. Det er.. UT forholdene her. TID: 4.47 MIN. V/Knut Jeppsson

Vi venter på et møte med den nye samferdselsministeren som må rydde opp i dette med Kabotasje problematikken som vi ser på i mage tilfeller som sosial dumping, sier Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Kabotasje. UT:.. i distriktene. TID: 6.00 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 23 February 2012 11:03

Felles aksjon mot sosial dumping!

Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) og tilsluttede organisasjoner på begge sider av Nordsjøen har hatt en felles aksjon mot sosial dumping i Nordsjøen. Fra Norge er Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Industri Energi forteller inspektør i Norsk Sjømannsforbund Mats Tjøtte. Inntro på båndet. INN: Dette med.. UT:..beste medisinen. TID: 6,52 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 17 November 2011 09:19

Arbeidslivet er i stor forandring!

Arbeidslivet er i stor forandring med mer deltid, bruk av vikarbyråer og sosial dumping. Derfor er dette et viktig tema på vårt kommende representantskapsmøte om 14 dager forteller leder i Oslo Roy Pedersen. Inntro på båndet. INN: LO i.. UT:..av det. TID: 10.26 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 26 October 2011 10:35

Presses til sosial dumping?

De store matvarekjedene presser matvareprodusentene så mye i pris at de må finne billigere løsninger i sin produksjon, forteller leder i NNN Jan-Egil Pedersen. Inntro på båndet. INN: Ja leder.. UT:..hele systemet. TID; 4.18 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 21 June 2011 15:55

Allmenngjøring er en stor seier

Allmenngjøring innen renholdsbransjen er en seier i kampen mot sosial dumping og de ansatte, sier en godt fornøyd Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Inntro på båndet. INN: Allmenngjøring .. UT:.. vi kan. TID: 2.04 min. V/Knut Jeppsson.

Det er helt uakseptabelt at bemanningsselskaper tapper det offentlige for penger. Og undergraver arbeidernes rettigheter, slik et kommer fram av denne FAFO rapporten om sosial dumping sier LO leder Roar Flåthen. Inntro på båndet. INN Du hørte.. UT: elt uakseptabelt. TID: 1.30 min. V/Knut Jeppsson

Denne rapporten er meget viktig som FAFO nå har laget og di ser det som viktig å få ryddet opp i alt det negative rundt sosial dumping sa statsminister Jens Stoltenberg på Norsk Arbeidsmandslandsmøte. Inntor på båndet. INN: I dag.. UT:..det best. TID: 0.40 min. V/Knut Jeppsson

Ja eg er veldig godt fornøyd med at statsminister Jens Stoltenberg tar sosial dumping saken meget alvorlig, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. Inntro på båndet. INN: Ja er.. UT:..til dette. Tid: 1.35 MIN. v/Knut Jeppsson

Page 5 of 6

Additional information