Saturday, 03 August 2013 19:06

Nå går Statoil over streken!

Statoil flagger ut fra morselskapet og nå går det over streken, sier Leif Sande fra Industri og Energi. Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin/ Radio Riks Grenland.

Wednesday, 24 July 2013 15:21

Storsatsing mot sosial dumping

Regjeringa håper at Handlingsplan 3 kan bekjempe sosial dumping og dårlige lønns- og arbeidsvilkår i flere næringer. Anette Trettebergstuen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og 2. nestleder i arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier at veitransportbransjen er spesielt utsatt for sosial dumping. Ved Ines Zander Tid: 02:56

Utenlandske turistbusser utkonkurrerer de norske, og arbeidsplasser forsvinner. EØS tillater kabotasje, som betyr at utenlandske busselskaper kan kjøre på ubegrenset tid i Norge. Norsk Transportarbeiderforbund håper å begrense det til en uke. 1. Nestleder Lars M. Johnsen sier endringer må til for å sikre verdige arbeidsforhold og bekjempe sosial dumping. Ved Ines Zander Tid: 04:06

Vi har i dag hatt et positivt møte med samferdselsminister Marit Arnstad angående tiltakspakke 3 mot sosial dumping og kabotasjekjøring, sier nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen. Inntro på båndet. TID: 9.23 MIN. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 21 May 2013 14:50

Positiv til EU utsettelse!

Anledningen til å drive kabotasjekjøring i Norge bør suspenderes med umiddelbar virkning til bransjeprogrammet mot sosial dumping innen vegtransport er utarbeidet, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en pressemelding. Kabotasje er når utenlandske transportører utfører innenlandske transportoppdrag i Norge. Forbundslederen er fornøyd med at det nå blir utarbeidet et eget bransjeprogram for vegtransport i forbindelse med regjeringens tredje handlingsprogram mot sosial dumping. Og vi er nå positive til at EU utsetter denne sakne og vil ha en tenkepause i saken til 2014 sier Hansen. Inntro på båndet. TID:3.39 MIN: V/Knut Jeppsson

LO-leder Roar Flåthen er klar i sin tale om viktige temaer før LO-kongressen. Sosial dumping, rett til heltid og nasjonal minstelønn er bare noen av sakene som skal debatteres under den kommende kongressen. -Hvis arbeidsgiversiden får det som de vil kan minstelønna havne på 70 kroner i timen. Det er helt uakseptabelt, sier Flåthen.

For å få bukt med at firmaer driver med sosial dumping må vi få allmenngjort tariffavtalene innen fiskeriindustrien, forteller leder i NNN Jan Egil Pedersen. Inntro på båndet V/Knut Jeppsson

Sekretariatet i LO la i dag fram en noen viktige forslag som skal behandles på LO Kongressen i mai. Og hva mener du er de viktigste sakene som skal behandles på LO Kongressen og som skal inn i handlingsprogrammet for de neste 4 åra for LO. LO leder Roar Flåthen. Inntro på båndet TID: 3.22 MIN; V/Knut Jeppsson

Thursday, 24 January 2013 11:29

LO skal ruster opp tillitsvalgte!

LO er i ferd med å ruste opp sine tillitsvalgte i kampen mot sosial dumping, forteller nestledeer Gerd Kristiansen. Inntro på båndet. TID: 3.36 MIN: V/Knut Jeppsson

- Nå er det fritt fram for sosial dumping i turbilnæringen. Vi er svært provoserte over at EFTAs overvåkningsorgan ESA har konkludert med at Norge ikke kan innføre tidsbegrensninger på hvor lenge utenlandske busselskaper kan utføre transportoppdrag med personer i Norge. Innen godstransport er det slike begrensninger i EU og EØS. Men innen buss mener ESA at tidsbegrensinger strider mot reglene. Det henger ikke på greip, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. TID: 6.02 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 4 of 6

Additional information