Thursday, 15 May 2014 11:20

Innleid arbeidskraft - en utfordring.

Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet region vest, snakker om ulovlig innleie, sosial dumping og forholdet til fagbevegelsen. Tid:04:12 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Wednesday, 05 March 2014 11:19

I Brussel for å diskuterer sosial dumping!

Nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund er i Brussel for å diskutere sosial dumping. TID: 4.13 MIN: V/Knut Jeppsson
Saturday, 15 February 2014 17:07

Arbeidstilsynet er låst av faste rammer.

Mye sosial dumping i byggebransjen og mye dårlig arbeid og brudd på forskrifter.

Samtale med Rune Tønnesen fra Fellesforbundet.

Friday, 13 December 2013 21:00

Ulike syn på håndheving

Det gis fortsatt ulike oppfatninger av hva EUs arbeidsministere har vedtatt av regler for å forhindre sosiale dumping blant utsendte arbeidstakere.Frankrike og Belgia som var de to land som gikk i bresjen for et strengere regelverk, framstiller vedtaket som et stort framskritt og en seier. Fagbevegelsen er ikke overbevist om at så er tilfelle forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 2.13 MIN V/Knut Jeppsson

Sosial dumping var et av temaene på fylkeskonferansen i Telemark. Det ble vist skrekkbilder og annen dokumentasjon som viste at det er store utfordringer en står overfor. Rune Tønnesen fra Fellesforbundet, innledet om det som til nå er avdekket. Her er Tønnesen i samtale med Jan Erik Andersen, LO Grenland media. TID: 6:11

Når vi nå får en ny regjering så må også den være villig til å gripe fatt i dette med sosial dumping, sa statssekretær Norvald Mo i Arbeidsdepartementet. Tid: 5.31 MIN. V/Knut Jeppsson

Thursday, 26 September 2013 13:58

Staten har også sine svin på skogen!

Staten har også sine svin på skogen når det gjelder sosialdumping, sa leder i NTL Jon Leirvåg på forbundets konferanse om sosialdumping og svart økonomi i går. TID: 3.37 MIN. V/Knut Jeppssomn

Thursday, 26 September 2013 13:57

Ikke lett å fange opp sosialdumping i praksis!

Fra 1 mars i år ble det ansatt 12 regionale verneombud her i landet. Og en av dem er Eva Jensen i Trondheim, som forteller at det ikke alltid er like lett å fange opp sosialdumping. TID: 3.22 MIN. V/Knut Jeppsson

Sosialdumping øker med arbeidsledigheten i Europa sa forbundssekretær i Fellesforbundet Steinar Krogstad på NTL sin konferanse om hvordan bekjempe sosialdumping og svart økonomi i går. TID: 5.04 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi sliter ennå med kjeltringer i renholdsbransjen, understreker Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Tid, 3.37 MIN. V/Knut Jeppsson

Page 3 of 6

Additional information