Monday, 13 April 2015 21:44

Skiensmodellen

"Skiensmodellen" er 14 punkter som bystyret i Skien har vedtatt mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv og som har vekket nasjonal interesse.

Arne Hagen er en av grunnleggerne og forklarer her mer i samtale med Jan Erik Andersen fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin.

Monday, 30 March 2015 16:30

Samarbeider mot useriøst arbeidsliv.

Bedriftseier Jan Kjell Andersen ved Telemiljø Idé og Design AS stengte ikke butikken da den gikk konkurs tidligere i uken og gjenåpnet to ganger etter konkursen.
- Vi var nødt til å ta lønnskravet helt frem til tingretten, forteller organisasjonsarbeider Rune Tønnessen ved Fellesforbundet.

Vi vil følge opp en boikott av Yilport på et nordisk plan sier generalsekretær Peter Løvkvist i den Nordiske Transportføderasjonen TID: 1.49 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 08:27

LOs fulle støtte til boikott av Yilport

LO gir Norsk Transportarbeiderforbund sin fulle støtte til boikotten av det tyrkiske selskapet Yilport når det gjelder laste og lossing av skip i Oslo havn, forteller nestleder i LO Tor-Arne Solbakken. Tid: 1.38/ min: v/Knut Jeppsson

Friday, 30 January 2015 10:53

Norge får påtale av Europarådet

Europarådets ekspertkomite for sosiale rettigheter kritiserer den norske regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd i 2012. I det ene tilfellet gjelder det en varslet lock-out i oljesektoren offshore mens den andre gjelder en varslet streik i vaktselskapselskaper som særlig ville ramme landets største flyplasser. De mener at dette strider med Europarådets sosiale pakt artikkel 6,4 om retten til å utøve kollektive forhandlinger, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 1.48 MIN: Knut Jeppsson

Monday, 08 December 2014 18:59

LO til politisk streik

- Hvis regjeringens forslag vedtas kan mer enn hver fjerde arbeidstaker bli midlertidig ansatt. Det er et fullt frislipp, som vi må reagere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen. TID: 2.15 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 21 November 2014 14:49

Sosial dumping er konkurransepolitikk

Sosial dumping er å anse som illojal konkurranse. Slik kan man oppfatte en uttalelse fra et dansk medlem av Europaparlamentet. . Forteller vår medarbeider i Brussel Knut Arne Sanden. TID: 2.02 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 10 November 2014 07:01

Privatisering er lik sosialdumping!

Jeg ser på privatisering i staten som innføring av sosialdumping så lenge det kun skal tenkes pris og ikke kvalitet, sier leder i LO Stat Tone Rønholdtangen TID: 1.02 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 05 November 2014 03:37

Regjeringen må ikke glemme frontlinjeforsvaret

Regjeringen må ikke glemme frontlinjeforsvaret i kampen mot sosial dumping, understreker Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. TID: 4.13 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 22 September 2014 11:31

Store utfordringer for Sjømannsforbundet

LO leder Gerd Kristiansen hyllet Norsk Sjømannsforbund og understreket at de har store utfordringer fremover og pekte på blant annet sosial dumping .i sin tale til Landsmøte som åpnet i Trondheim i dag TID: 3.30 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 2 of 6

Additional information