Universitet og høyskoler må få mer oppdatert undervisningsutstyr, og her må både myndigheter og industrien gå sammen, sa Ering Sande leder i Energi og Miljøkomiteen på Stortinget fra Senterpartiet på EnergiRike sin konferanse i Haugesund. Inntro på båndet. INN: Erik.. UT:. fortsettelsen. TID: 2.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Det finnes to folkehøyskoler for eldre i Norge. Den ene ligger på Melsomvik i Vestfold og bærer navnet Norsk Senter for Seniorutvikling. Rektor Jon Edgar Karlsen vil gjerne ha flere elever. 2.02 min. Jan-Christian Nordahl

Ja vi har gjort en god jobb som medlemmene har stemt et rungende ja på, forteller forhandlingsleder innen Byggfagene Halvor Langset, men det står mange viktige ting som skal på plass ennå, legger han til. Inntro på båndet. INN: Ja Halvor.. UT:.. veien rundt. TID: 3.39 min. V/Knut Jeppsson

Saturday, 14 April 2012 17:28

Styrking av fag- og yrkesopplæring

Intervjuet med Geir Olav Tveit i Skolenes Landsforbund avd. Telemark og Rolf Jørn Karlsen om hvordan vi i fellesskap skal styrke fag- og yrkesopplæring og ikke minst om den samfunnskontrakten som Kristin Halvorsen presenterte på en pressekonferanse i går.

 

Friday, 30 March 2012 18:17

Studenter er viktige medlemmer

Studenter er viktige medlemmer og derfor må vi gjre en stor innsatse på skoler og utdanningsinstitusjoner forteler Jan Godfery i Industri Energi. Inntro på båndet. V/Knut Jeppsson

Friday, 17 February 2012 11:20

Mer tid til byrdefull arbeidssituasjon!

Nye arbeidstid regulering i skolen skal gis mer tid til en byrdefull arbeidssituasjon, forteller leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting. Inntro på båndet. INN:..Det er.. UT:.. den sammenhengen. TID: 5.26 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 01 December 2011 13:48

Skolen har mange ting å ta tak i

Mange fagforbund hadde møtt fram på Youngstorget med alle sine faner for å markere sin mening mot rasisme og fordommer. Og hva står det så på din fane leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting. INN: Til for.. UT:.. tak i . TID: 0.47 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 29 September 2011 13:35

Det er i skolen samfunnet vårt blir skapt

Det er i skolen samfunnet vårt blir skapt. Vi må ha oppussing og fornyelse å vi må lykkes med skolen. sa Helga Pedersen på landsstyremøte til Arbeiderpartiet Tid 26.04 V/Knut Jeppsson

Friday, 09 September 2011 09:34

Styrk den offentlige velferden !

"Styrk den offentlige velferden og stem rødgrønt" oppfordrer leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting. Inntro på båndet. TID: 1.03 V/Knut Jeppsson

Ingen blir bedre av å få dårlige karakterer , understreker Stein Grøtting leder i Skolenes Landsforbund som svar til mange Høyre politikerne som nå vil ha tall karakterer i 7 klasse. Inntro på båndet. INN: Høyre går.. UT:.. dårlige karakterer. TID: 3.28 min.

Page 6 of 7

Additional information