Jeg må si at deg er fornøyd med det kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa på denne Kommunal konferansen når det gjelder Høyre og deres privatiserings politikk i skolen i , som hun tar sterk avstand fra. Intervju med Stein Grøtting, Skolenes Landsforbund. Inntro på båndet. TID: 4.15 MIN: V/Knut Jeppsson

Jeg mener lærerne ikke burde gå inn i klasserommet, så lenge representanter fra revisjonsfirmaet Ernst & Young er der for å kontrollere lærerne sier, leder i SL Anne Finborund. Inntro på båndet. TID: 1.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Statsminister Jens Stoltenberg mener den offentlige skolen har løftet arbeiderklassen og ikke minst jentene til videre utdanning. Tid 2.12 MIN: V/Knut Jeppssoin

At Oslo kommune bruker virkemidler som ikke tåler dagens lys er i seg sjøl beklagelig, sier leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting. Og han viser da til at rektorer i skolen har fått hemmelige kontrakter som vil gi premiering ved gode resultater. Inntro på båndet. TID: 3.23 MIN: V/Knut Jeppsson

Høyres skolepolitikk er å baklengs inn i fremtiden, mener leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting. Inntro på båndet. TID: 8.47 MIN: V/Knut Jeppsson

Et av hovedtemaene på Skolenes Landsmøte i april blir hvordan skal vi kunne ”pusse opp skolen”! Forteller avtroppende leder Stein Grøtting. Inntro på båndet. TID: 6.40 MIN. V/Knut Jeppsson

Monday, 05 November 2012 09:06

Vil ikke ha sertifisering av lærere!

Skolenes Landsforbund tar avstand fra Utdanningsforbundets forslag om å sertifisere lærere forteller, leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting. Inntro på båndet. TID: 51.21 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 30 October 2012 23:26

Utenlandsstudentene sliter i følge ANSA!

Det er dyrt å studere i utlandet forteller leder av ANSA Henriette Thommesen som mener det må jobbes streker inn mot regjeringen for å få mer penger på budsjettet. Inntro på båndet. INN: Henriette..UT:.. Du har.. UT:.. V/Knut Jeppsson

Sunday, 16 September 2012 20:21

Nei til privatskoler!

Vi må satse med på den offentlige skolen, og slutte å støtte de mange private skolene, mener Christopher Beckham fra HK region vest. Inntro på båndet. INN: Skolepolitikk.. UT:..innholdet viktig. TID: 1.18 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 14 September 2012 08:09

Tjener millioner på private barnehage!

Kommunene må gjøre noe med de som starter private barnehager og hover inn millioner av skattebetalernes penger, forteller Fanny Voldnes leder av samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet. Inntro på båndet. INN: Fanny Voldnes.. UT:..gode lønninger. TID: 3.49 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 5 of 7

Additional information