Wednesday, 30 October 2013 08:53

Røe Isaksen i spagat?

Statsråd Røe Isaksen har skjønt at rangering av skoler fører til A og B-skoler. Kanskje til og med Å-skoler. Statsråden har Skolenes landsforbunds fulle støtte i dette. Men jeg tror statsråden raskt vil oppdage at dette er en selvmotsigelse, når han likevel vil offentliggjøre resultatene av nasjonale prøver., understreker Britt Langvik som er forbundssekretær i Skolenes Landsforbund . TID; 3.21 MIN. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 30 October 2013 08:50

Dumme elever kommer ikke inn på privatskoler!

Jeg tror at dersom det blir flere privatskoler vil de ta inn de beste og snilleste elvene, mens de som ikke er så motiverte må gå til den offentlige, sier Britt Langvik forbundssekretær i Skolenes Landsforbund. TID: 0.58 MIN. V/Knut Jeppsson

Monday, 14 October 2013 11:52

Positivt for studenter og yrkesfag

Dagens fremlagte statsbudsjett er positivt for studenter og ikke minst yrkesfagene, sier leder i Skolenes Landsforbund Anne Finborud V/Knut Jeppsson

Thursday, 03 October 2013 08:57

Karlsenutvalget har konkludert

Karlsenutvalget konkluderte i sin utredning om fag og yrkesopplæring fra 2008,at Norge trenger flere med fagutdanning, forteller Rolf Jørn Karlsen. TID: 2.07 MIN. v/Knut Jeppsson

Det er langt fra løfter til virkelighet, sier leder i Skolenes Landsforbund Anne Finborud når det gjelder skolen og den kommende regjeringen. TID: 5.30 MIN. V/Knut Jeppsson

 Foto: Odd Arne Olafsen

Wednesday, 14 August 2013 15:56

Vi skal kjempe for fellesskolen!

Vi skal kjempe for fellesskolen, understreker leder Anne Finborud. leder i Skolenes Landsforbund, og kaster seg ut i valgkampen.

Inntro på båndet. TID: 6.46 MIN. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 25 June 2013 22:31

Fra fagbrev til ingeniør.

Tidligere leder av Karlsen-utvalget, Rolf Jørn Karlsen,  vil gi de med fagbrev mulighet til å gå videre med ingeniørutdannelse og viser til vellykket forsøk på Høgskolen i Telemark.

Med Jan Erik Andersen, LO Grenland Media.

Thursday, 13 June 2013 08:59

Skolen skal utjevne sosiale forskjeller!

Skolen er den viktigste fellesskapsarenaen vi har her i Norge, målsettingen er at skolen skal utjevne sosiale forskjeller, sa leder i Skolenes Landsforbund Stein Grøtting på Kommunal konferansen i Oslo denne uken. Inntro på båndet. TID: 9.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Det er viktig med en inkluderende og ikke en privat Høyre skole sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen på kommunal 2013 konferansen i dag. Inntro på båndet. TID_ 4.10 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 4 of 7

Additional information