Tuesday, 20 January 2015 14:01

Høyere lønn gir fler yrkesfaglærere

Skolen mangler faglærere til yrkesfagene, og skal vi få flere må vi gi dem høyere lønn, sier leder i Skolenes Landsforbund Anne Finborud. TID:3.36 MIN: V/Knut jeppsson

Wednesday, 12 November 2014 10:13

Lærermangel kan skape krise

Vi mangler 23 000 lærere her i landet om få år og når vi vet at nærmere 40 000 lærere slutter i jobben etter få år ser det mørkt ut, sier leder i Skolenes Landsforbund Anne Finnborud. TID: 4.27 MIN: V/Knut Jeppsson

Det er for stor vektlegging på at alle skal ha en akademisk utdanning. Nos som ikke passer alle og går utover yrkesfagene, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på en konferanse i Oslo. TID: 1.58 MIN: V/Knut jeppsson

Thursday, 02 October 2014 09:05

Dårlig omdømme skremmer!

Dårlig omdømme skremmer unge vekk fra å velge yrkesutdanning, mener Hans Christian Gabrielsen i LO- TID: 5,42 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 02 October 2014 08:44

Vi vil satse med på yrkesutdanning!

Vi må satse mer på yrkesutdanning sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en konferanse i Fellesforbundet. TID: 1,28 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 22 September 2014 11:23

Lover ikke mer lærertetthet!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde liten tid på LOs Utdanningskonferanse men ga seg tid til en liten spørrerunde. TID: 9,52 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi håper på en løsning før sommeren, blir det ikke det vil vi trappe opp streiken i skolen etter sommerferien, sier leder i Skolenes Landsforbund Anne Finborud. TID: 2.15 MIN: : V/Knut Jeppsson

Wednesday, 14 May 2014 10:18

Kloke hender konkurrerer.

Fylkesmesterskapet for helsefagarbeidere går av stabelen i dag, og Sigrun Bøe Perez fra Fagforbundet Hordaland snakker om hvor viktig det er å utdanne flere på dette feltet. Tid:02:23 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Tuesday, 08 April 2014 06:26

Regjeringen eksperimenterer med skolen!

Regjeringen får inn for et storstilt eksperiment med privat organiserte skoler, mener tidligere statsråd og Norges store skolereformist Gudmund Hernes. TID: 3.13 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 21 March 2014 14:36

Tyskland: Det blir færre lærlinger

Den tyske lærlingeordningen opplever en synkende interesse, høyere utdanning inkludert universiteter, framstår som mer spennende, forteller vår mann i Brusssel Knut Arne Sanden. V/Knut Jeppsson

Page 2 of 7

Additional information