Tuesday, 21 May 2013 14:50

Positiv til EU utsettelse!

Anledningen til å drive kabotasjekjøring i Norge bør suspenderes med umiddelbar virkning til bransjeprogrammet mot sosial dumping innen vegtransport er utarbeidet, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i en pressemelding. Kabotasje er når utenlandske transportører utfører innenlandske transportoppdrag i Norge. Forbundslederen er fornøyd med at det nå blir utarbeidet et eget bransjeprogram for vegtransport i forbindelse med regjeringens tredje handlingsprogram mot sosial dumping. Og vi er nå positive til at EU utsetter denne sakne og vil ha en tenkepause i saken til 2014 sier Hansen. Inntro på båndet. TID:3.39 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi i Norsk Transportarabaeideerforabund ser meget positivt på den Nasjonale Transportplanen som ble lagt frem i dag forteller leder Roger Hansen Inntro på båndet. V/Knut Jeppsson

Det ble enighet nå under årets mellomoppgjør i privat sektor med NHO, selv om resultatet kunne vært bedre sier nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen . og legger til at vi skal ta det igjen under neste års hovedoppgjør. Inntro på båndet. V/Knut Jeppsson

Det er NHO som må komme til fornuft i årets mellomoppgjør mener nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen Inntro på båndet V/Knut Jeppsson

Friday, 22 March 2013 11:38

Aksepterer ikke O løpet til NHO!

Vi tar gjerne en konflikt, sier en lett irritert forhandlingsleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen, etter bruddet i årets tarifforhandlinger med NHO i går. Inntro på Båndet. TID: 1.21 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 25 February 2013 17:04

Synd men sant det sprakk!

Forbundsalliansen spratt og grunnen vil jeg ikke spekulere i forteller tidligere leder i Kjemisk Olav Støylen. Støylen var sentral den gang valgte å slå seg sammen med nåværende Industri Energi. Inntro på båndet. TID: 2.05 MIN: V/Knut Jeppsson

forhandlingsutvalget i Norsk Transportarbeiderforbund sa nei til forbundsalliansen av mange grunner sier leder Roger Hansen i NTF. inntro på båndet. tid 3.00 MIN. V/Knut Jeppsson

Geir Kwam i Norsk transport arbeiderforbund er positiv til forslaget om at alle som skal ta førerkort også må få en dag der de ser hvordan det er å kjøre en trailer. inntero på bondet. tid 4,30 MIN. V/Knut Jeppsson.

Wednesday, 23 January 2013 11:31

Bussjåførene må sikre mer på jobb!

Vi er vel av den oppfattning at bussjåføryrket ikke er sikret nok mot vold og ran, så her må noe gjøres, forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Inntro på båndet. TID: 5.57 MIN. V/Knut Jeppsson

6 – 8 februar møter Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, IndustriEnerg og Postkom til sin første store sammenslåings-samling, forteller Espen Løken administrasjonssjef i IndustriEnerg. V/Knut Jeppsson

Additional information