Thursday, 07 November 2013 11:15

Trapper opp boikotten av Risavika

Norsk Transportarbeiderforbund trapper opp boikotten av havna Risavika i Stavanger. En boikott som også kan ramme andre havner i Norge forteller leder Roger Hansen. TID: 3.32 MIN. V/Knut Jeppsson

- Vi er skuffet over at NHO Logistikk og Transport og Risavika terminal nekter å opprette tariffavtale. Siden Hovedavtalen ble signert første gang i 1935, har NHO støttet kravet om et organisert og regulert arbeidsliv i Norge. Nå bryter en av deres landsforeninger dette prinsippet, ved å nekte opprettelse av tariffavtale fordi Risavika vil benytte billig utenlandsk arbeidskraft. Det eneste vi forlanger er en tilsvarende tariffavtale som alle andre norske havner praktiserer. Vi ser oss derfor nødt til å iverksette boikott av Risavika terminal fra fredag 1. november, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Tuesday, 15 October 2013 12:37

Hilser et nytt departement velkommen!

Vi har lenge krevd at transport og infrastruktur bør samles i ett departement, slik at man legger til grunn en mer helhetlig tilnærming til transport og kommunikasjonssektoren. Vei, bane, luft og sjø bør ligge i samme departement. Vi håper derfor at FrP får gjennomslag for et felles Transportdepartement i forhandlingene som nå pågår, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. V/Knut Jeppsson

- Det er bra at Statens Vegvesen ønsker å satse 8 milliarder på en storstilt sikring av tunneler på vegnettet de neste fire årene. Vi forutsetter at denne satsingen ikke går ut over andre viktige tiltak som rassikring og døgnhvileplasser. sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund TID:2.14 MIN. V/Knut Jeppsson

FAFO har fått i oppdrag å forske på transportsektorens fremtid og utvikling. Resultatet skal legge fram på landsmøte til Norsk Transportarbeiderforbund i Kristiansand i januar, forteller leder Roger Hansen, TID: 3.48 MIN. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 18 September 2013 14:20

Veisikkerheten i Hordaland.

Veisikkerheten i Hordaland må bli mye bedre, mener Kjell Dyngeland i Vestnorsk Transportarbeiderforbund. Tid:04:08 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Tuesday, 10 September 2013 10:37

Redd for privatisering og utenlandske aktører!

Jeg er redd for privatisering og utenlandske aktører, sier. Leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. TID: 3.10 MIN. V/Knut Jeppsson

Friday, 06 September 2013 11:57

Stoler ikke på Høyre og Frp!

De borgerlige partiene er uklare og spriker i spørsmålene om hvordan sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren skal bekjempes. Det går fram av en undersøkelse Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har gjort. Det var Arbeiderpartiet som sist uke lanserte en 7-punkts tiltakspakke mot sosial dumping og kriminalitet.forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. TID: 6.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Vi trenger ikke mer liberalisering innen transportnæringen, derfor må vi sikre oss at vi fortsatt her en rødgrønn regjering også etter valget, understreker Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund

Monday, 03 June 2013 13:12

Demokratiets flertall går for langt!

Demokratiets flertall går for langt, mener en meget irritert leder i Norsk Transportarbeiderforbund, og vi vil ikke tvinges inn i noe partsforhold når det gjelder tariff og rutebil. Inntro på båndet. TID: 4.52 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information