Tuesday, 01 March 2011 08:52

Vi vil bli større og sterkere

Vi vil bli større og sterkere derfor har vi nå gått sammen om å gjøre et nytt forsøk på å skape et nytt og sterkere forbund, ved å slå sammen Postkom Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Transportarbeiderforbund, forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Inntro på båndet. INN. Dette med.. UT:..vet jeg. TID: 3.33 min. V/Knut Jeppsson.

Thursday, 06 January 2011 23:19

Vil ha pengeløse busser i løpet av 2011

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen vil ha pengeløse busser i løpet av 2011, for å få slutt på at busssjåfører blir ranet. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT: 2011. TID: 3.12 min. V/Knut Jeppsson

Page 18 of 18

Additional information