Friday, 27 April 2012 16:47

Brudd i havneoppgjøret

Lars Johnsen

Brudd mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) i oppgjøret for tariffavtalene innen havn. Dermed går oppgjøret til mekling. Forteller Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Havneoppgjøret.. UT:..det lokalt. TID: 1.31 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 19 March 2012 13:48

Sympatiaksjon i Tromsø

Norsk Transportarbeiderforbund stanser ASKO sin varetransport som en sympatiaksjon med Handel og Kontor sine medlemmer som ikke får tariffavtale med Bobbo Kiosk i Tromsø, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund.. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT:.. i kiosken. TID: 1.17 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 07 March 2012 15:18

Monica Okpe vant i Arbeidretten:

- Dette er en av de viktigste dommene som Arbeidsretten har avsagt på mange år om stillingsvernet for tillitsvalgte, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Arbeidsretten har enstemmig kjent avskjedigelsen av klubbleder Monica Okpe ved DHL Supply Chain tariffstridig og ugyldig. Hun ble også tilkjent 340 000 kroner i erstatning, forteller leder Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT:.. denne dommen. TID: 5.13 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 21 February 2012 14:41

Lavlønn og likelønn passer oss godt

Lavlønn og likelønn passer oss godt i Norsk Transportarbeiderforbund så vi er godt fornøyd med retningslinjene i årets tariffoppgjør, forteller leder Roger Hansen. INN: Leder i.. UT: dette året. TID: 2.05 min. V/Knut Jeppsson

Norsk Transportarbeiderforbund har i disse dager besøk av fagforeningsvenner fra Israel. Forteller forbundsleder Roger Hansen som mener Israelerne har mye å lære av Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Dere har.. UT:..en fagforening. TID: 2.13 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 10 February 2012 10:32

Tror det blir mange og harde forhandlinger!

- Jeg tror det blir mange harde og tøffe forhandlinger i årets lønnsoppgjør, understreker Roger Hansen i leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Det nærmer.. UT:. går nedover. TID: 4.11 min. V/Knut Jeppsson

Det er for mange utslitte og alt for dårlig skodde utenlandske trailere på norske veier, mener Leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen. INN: Vi ser.. UT:..sagt her. TID: 3.31 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 05 January 2012 10:39

De må være helt borte i Virke!

Leder i Norsk Transportarbeiderforbund Roger Hansen mener at Virke som er en arbeidsgiverorganisasjon må være helt fraværende når det gjelder forholdet til de nye kabotasjereglene. Inntro på båndet. INN: Det dreier .. UT: i Virke. TID: 5.01

Thursday, 05 January 2012 10:29

Har ikke tro på forbud mot diesel biler!

Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund har ikke tro på noe forbud mot diesel biler i de store byene, som et ledd i kampen mot forurensing om vinteren. Inntro på båndet. INN: I kampen.. UT:..seg om. TID: 0.45 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 19 December 2011 11:48

Skeptisk til BAMA og utenlandske trailere!

Utenlandske transportører konkurrerer ved å utnytte sjåfører og med biler som ofte ikke holder mål, forteller Roger Hansen leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Hansen er heller ikke særlig fornøyd med at Bama bruker en omlastingsplass for den del av sine varer i Østfold uten sanitære forholde for utenlandske trailersjåfører. Inntro på båndet. INN: Roger Hansen.. UT:..til livs. TID: 5.46 min. V/Knut Jeppsson

Additional information