Vi fikk et meget bra resultat som gjør at vi må skjerme våre medlemmer i konkurransen med utenlandske sjåfører, forteller nestleder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund Godsavtalen gikk i boks, og ga medlemmene våre et godt resultat,. Innledning på båndet. INN: Ja hva.. UT:.. blir skjermet. TID: 2.35 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 18 May 2012 10:13

Mulig busstreik fra mandag!

Dersom ikke partene blir enige hos meklingsmannen dag blir det busstreik fra mandag morgen, forteller leder i Norsk Transportarbeiderforbund Toger Hansen. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT.. målsettingen. TID: 1.32 min. V/Knut Jeppsson

Sunday, 13 May 2012 14:10

Løsning i natt

Det ble løsning i meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund og (NTF) og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) om forslag til ny speditøravtale og avtale for Schenker. Alle som arbeider innenfor disse avtaleområdene, vil nå få et generelt tillegg i timelønna på 5,25 kroner. Dette betyr en økning i årslønna på vel 10 000 kroner forteller nestleder Lars Johnsen Det ble også løsning i havneområdet. Havnearbeiderne får et generelt tillegg i timelønna på kr 2,75. Sammen med februarreguleringen på kr 7,48, betyr dette at timelønna øker med vel 10 kroner. Inntro på båndet. INN: Den satt.. UT:..sjåfører. TID: 6.05 min. V/Knut Jeppssopn

Friday, 11 May 2012 15:10

Taxi forhandlingen i boks

Med opp til 32 000 kroner mer i lønningsposen kom vi godt ut av det i årets lønnsforhandlinger innen Taxi overenskomsten, forteller forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund Dag Einar Sivertsen. Inntro på båndet. INN: Det er.. UT.. i samfunnet. TID: 8.10 min. V/Knut Jeppsson

Vi håper å bli enige under meklingen så vi slipper en eventuell streik, men understreker nestleder Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen vi er i tilfelle streik, kampklare. Fredag møtes partene innen Norsk Transportarbeiderforbund og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening til mekling og blir de ikke enige så blir det streik innen de største godsbedriftene her i landet fra søndag 13 mai. Inntro på båndet. INN: Nestleder i.. UT:.. for dårlig. TID: 3.29 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 May 2012 08:54

Fare for streik blant havnearbeidere!

Partene innen Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening starter opp med mekling fredag 11. mai kl. 10.00. Meklingen avsluttes lørdag 12. mai kl. 24.00. Kommer ikke partene til enighet vil det bli strei fra søndag 13. mai fra arbeidstidens begynnelse, forteller Leder i styret for Norsk havnearbeiderforening, Terje Samuelsen. Inntro på båndet. INN: Fra og.. UT:.. første omgang. TID: 1.47 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 04 May 2012 13:01

Brudd i godsforhandlingene

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) om nye Godsavtale. Oppgjørene går nå til mekling. I tilfelle konflikt, vil dette stoppe store deler av godstransporten i Norge, forteller nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund Lars Johnsen. Inntro på båndet. INN: Brudd i.. UT:.. og gods. TID: 3.33 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 04 May 2012 12:24

Brudd i bussforhandlingene!

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Transport om ny Bussbransjeavtale. Forhandlingene går nå til mekling. - Arbeidsgiverne ville ikke lengre stå ved det vi har vært enige om før, nemlig at lønna til bussjåfører skal være mer på linje med industriarbeiderlønna. Når de gikk bort fra denne enigheten, hadde det ingen hensikt å fortsette forhandlingene, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund. Inntro på båndet. INN: Det ble.. UT:.. bli irritert. TID: 3.47 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 27 April 2012 17:12

Brudd i speditøravtalen

Det ble brudd i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LTL) om nye speditøravtale og ny avtale for DB Schenker. Forteller Lars Johnsen (NTF) Inntro på båndet. INN: Det ble.. UT:..på slutten. TID: 3.32 min. V/Knut Jeppsson

Additional information