Monday, 25 April 2011 10:20

Roligste påsken på mange år

Årets påske har vært den roligste for oss i Norsk Folkehjelp på veldig mange år forteller leder av Norsk Folkehjelp Sanitet Anne Nette Johnsen. Inntro på båndet. INN: Ja påsken.. UT: lige måde. TID: 2.24 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 19 April 2011 09:31

Inn i varmen

Inn i varmen Tirsdag 19. april inviterer LO i samarbeid med Norsk Folkehjelp til påskearrangementet "Inn i varmen. Intervju med ansvarlig Mari Helen Værøy. Inntro på båandet. INN: Inn i.. UT:.. sånn ja. TID: 2.44 min. V/Knut Jeppsson

Norsk Folkehjelp Sanitet ønsker at flest mulig tar fjellet og marka i bruk i påsken. – Friluftsliv er bra for kropp og sjel, og for oss er det viktig å stimulere til at folk kan bruke fjellet aktivt, på en tryggest mulig måte, forteller Sanitetskonsulent i Norsk Folkehjelp, Ronny Frantzen. Inntro på båndet. INN:Ja Ronny.. UT: .. ja selvfølgelig. TID: 4.24 min. V/Knut Jeppsson

Journalistene er engasjert i andre land og nå bruker Israel situasjonen for alt det er verdt.
Intervju med Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp.
Tid: 6:07

Finn Erik Thoresen-Norsk Folkehjelp

Thursday, 24 March 2011 11:21

Israel turer frem som de vil

Vi ser at brutaliteten på Gaza ingen grenser tar. Israel turer fram som du vil, understreker Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp.

Inntro på båndet. INN: Det er.. UT:.. over Israel. TID: 6.22 min. V/Knut jeppsson

Thursday, 24 March 2011 11:15

Dypt bekymret for hva som skjer i Syria!

-Jeg er dypt bekymret for hva som skjer i ukene fremover i Syria, forteler Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Finn Erik.. UT: ganske sterkt. TID: 6.40 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 06 December 2010 23:17

Hjemsendte flyktninger bor på gata

Hjemsendte flyktninger fra Norge til Hellas bor på gata forteller Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Det har.. UT:..fra Norge. TID: 2.05 min. V/Knut Jeppsson

Folket i Midt Østen har vært undertrykket lenge nok, derfor var dette som nå skjer ventet forteller Midt Østen spesialist Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp.

Inntro på båndet. INN: Finn Erik.. UT:.for Midt. TID: 9.44 min. V/Knut Jeppsson

H.K.H. Kronprins Haakon har takket ja til å være høy beskytter for årets TV-aksjon, som går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber, forteller Tor Henrik Andersen, kommunikasjonssjef Norsk Folkehjelp.

Inntro på båndet. INN: Ja dere.. UT:..og fjernet. TID: 6.40 min. V/Knut Jeppsson

Norsk Folkehjelp Sanitet hadde i fjor en markert økning i antall redningsaksjoner. Fra 123 aksjoner i 2009 til 159 aksjoner i 2010. - Vi registrerte en markert oppdragsøkning i fjor, sier beredskapsansvarlig Erlend Aarsæther i Norsk Folkehjelp Sanitet.Inntro på båndet. INN: Ja det.. UT:..å lete. TID: 3.20 min. V/Knut Jeppsson.

Page 10 of 10

Additional information