Wednesday, 19 October 2011 15:47

Norsk Folkehjelp trenger flere bøssebærere !

Vi trenger flere bøssebærere til Norsk Folkehjelps TV innsamling til helgen forteller Marius Lystad. Inntro på båndet. INN: Ja bøssebærere.. UT:.. minerydding. TID: 1.36 min. V/Knut jeppsson

Monday, 10 October 2011 11:35

200 kroner er nok til 10 kvadratmeter!

For 200 kroner kan vi rydde 10 kvadratmeter fri for miner forteller Finn Erik Thoresen som håper årets TV aksjon vil gi Norsk Folkehjelp over 200 millioner kroner. Inntro på båndet. INN: Årets TV.. UT:..10 kvadratmeter. TID: 2.30 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 10 October 2011 11:23

Palestinerne skal få sin egen stat!

Så lenge det er liv i Norsk Folkehjelp så skal jeg garantere at Palestinerne skal få sin egen stat understreker Finn Erik Thoresen,. Inntro på båndet. INN: Det har.. UT:.. egen stat. TID: 0.58 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 19 September 2011 11:00

En palestinsk stat før det er for sent!

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp krever at Norge i FNs generalforsamling stemmer for en oppgradering av PLOs status i FN til medlemskap for staten Palestina. Forteller Stein Guldbrandsen i Fagforbundet Inntro på båndet. INN: Hvorfor er.. UT:..med i TID 5.29 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 12 September 2011 15:56

En av ti land mangler demokratiske valg

- Vi er privilegert som lever i et land hvor vi kan påvirke den politiske utviklingen og hvem som skal representere oss. I mer enn hvert tiende land i verden gjennomføres det ikke demokratiske valg, sier Pressekontakt: Tor-Henrik Andersen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN:..Ja hva.. UT:..ekstremt viktig. TID: 3.54 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 09 August 2011 12:09

Stor satsing for å redde liv!

Norsk Folkehjelp satt fredag 29. juli i gang en innsamlingsaksjon til de tørkerammede i Somalia. Pengene vil i første omgang hovedsakelig gå til vannforsyninger, og blir kanalisert gjennom våre etablerte prosjekter i Sool og Sanaag regionene i nordlige Somalia.Forteller kommunikasjonssjef Tor-Henrik Andersen i Norsk Folkehjelp, Inntro på båndet. INN: 29 juli.. UT:..i Somalia. TID: 5.18 min. V/Knut Jeppsson

Norsk Folkehjelps sanitetskonsulent Ronny Frantzen og beredskapsansvarlig Erlend Aarsæther bistår i dag politiet og Kripos med opprydding på Utøya. Forteller Erlend Aarsæther i Norsk Folkehjelp , Inntro på båndet. INN: Ja folkens. UT:.. ja takk. TID; 3.49 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 22 June 2011 10:50

Satser på over 200 mill.

Vi har som mål å få inn over 200 mill. kroner i årets TV Aksjon som går til Norsk Folkehjelp og vårt mineryddings prisjekt forteller Finn Erik Thoresen. Inntro på båndet. INN: Hvert år.. UT::. Helt klart. TID: 5.48 min. V/Knut Jeppsson

Til Sør Sudan for å feire frigjøringsdagen 9 juli Dette er en dag vi har sett fram til lenge sier Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp nemlig at Sør Sudan skulle bli Afrikas 54 stat. Inntro på båndet inn. Ja Finn. UT:..for miner. TID: 6.42 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 27 April 2011 07:55

Palestinske flyktninger i fokus 1 mai

Palestinske flyktninger står i fokus for norsk Folkehjelp 1 mai, forteller Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Vi skal.. UT:..noe bedre. TID: 5.55 min. V/Knut Jeppsson

Additional information