Thursday, 26 July 2012 10:28

Viktig markering 1 august!

1 august er det 2 års dagen for ratifisering av klasebombekonvensjonen og nå er det 75 land har ratifisert. Forteller Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Ja nå.. UT:.. vår side. Tid: 5.32 min: v/Knut Jeppsson

Wednesday, 18 July 2012 10:11

Sjø og vann kan være lumske!

Bruk sjøvett enten du er i bår eller bader, forteller Ivar Christiansen ved Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Ivar Christiansen. UT: og vest. TID: 5.03 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 18 July 2012 09:55

Medlemmene strømmer til Norsk Folkehjelp!

Det har det siste året vært en stor medlemsvekst hos mange organisasjoner. Norsk Folkehjelp har økt sin medlemsmasse med 19% fra i fjor. En av grunnene til den store veksten, kan være ønske om å engasjere seg etter det som hendte 22. juli. Norsk Folkehjelp har nå 12 000 medlemmer. I tillegg er alle medlemmer i LO kollektive medlemmer i Norsk Folkehjelp, forteller Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Det å.. UT:.. en egenandel. TID: 5.40 MIN: V/Knut Jeppsson

- I fjor druknet fem utenlandske statsborgere i Norge og allerede til nå i år er dette tallet syv. Stadig flere kommer til Norge for å oppleve norsk natur, men informasjonen rundt bruk av sikkerhetsutstyr er dessverre for dårlig, sier Ivar Christiansen, rådgiver i Norsk Folkehjelp.INN: Ivar.. UT: i båten. TID: 4.45 >MIN: V/Knut Jeppsson

Jordan er det første minefrie landet i Midt Østen, og dette skal markeres 24 april forteller Finn Erik Thoresen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Jordan Finn.. UT:.. dagen etter. TID: 8.33 min,. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 03 January 2012 10:49

Laveste drukningstall noensinne!

69 personer druknet i 2011. Det er det laveste tallet som er registrert så lenge drukningsstatistikken har vært ført av Norsk Folkehjelp. 54 av de omkomne var menn og 15 kvinner,forteller Ivar Christiansen ved Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Ja om.. UT:..med seg. TID: 4.31 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 23 November 2011 11:34

Vi trenger ingen hakkekultur!

Vi må få bli ferdig med sorgperioden før noen setter i gang med den hakkekulturen som vi til tide opplever nå, sier Liv Tørres, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. INN: Hakke kultur.. UT:..er der. TID: 2.58 min. V/Knut Jeppsson

Antall drukninger til og med oktober i år er 63. Dette er en kraftig nedgang når vi sammenligner med fjoråret da antallet drukninger ved utgangen av oktober var 75. Tallet er det laveste som noen gang er registrert siden Norsk Folkehjelp begynte med registeringene forteller Ivar Christiansen, presseansvarlig i Norsk Folkehjelp.

Monday, 24 October 2011 14:43

Det gikk over all forventning!

Det gikk over all forventning! Vi har en stor takk til det norske folk som åpnet lommebøkene sine i årets store innsamlingsaksjon for Norsk Folkehjelp sier, Ivar Christiansen. INN: Det er.. UT:.. neste også. Tid: 5.10 MIN. vKnut Jeppsson

Wednesday, 19 October 2011 15:56

Pengene strømmer inn til TV Aksjonen!

TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er Norges største dugnad og verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Og vi har gående en bedrifts stafett som hittil har fått med seg rundt 1100 bedrifter og vi hat fått inn over 13 millioner til nå, sier Marius Lystad i Norsk Folkehjelp. iNNTRO PÅ BÅNDET. INN: Ja da.. UT:..økt engasjement. TID: 2.26 min. V/Knut Jeppsson

Additional information