Saturday, 01 June 2013 15:19

USA med avlat til Palestinerne.

Intervju med Finn Erik Thoresen, Norsk Folkehjelp.

Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin 1/7. Med Jan Erik Andersen og Isak Siljan.

Gå ikke på glatte svaberg med glatte sko, advarer Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. TID: 3.13 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 30 May 2013 14:44

110 000 flykninger i nød!

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres har nettopp kommet hjem etter et besøk i Sudan og det du så det var ikke trivelig. Inntro på båndet. TID: 7.12 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 03 May 2013 02:00

Ivar Christiansen

Saturday, 04 May 2013 18:26

Nå er det ille å være Palestiner!

Intervju med Finn Erik Thoresen fra Norsk Folkehjelp.

1 Mai står demokrati og rettferdighet i fokus for Norsk Folkehjelp og deres årlige innsamlingsaksjon forteller Ivar Christiansen. Inntro på båndet. TID: 3.40 MIN: V/Knut Jeppsson
Tuesday, 23 April 2013 23:22

Forholdene i Palestina er dramatisk!

Mandag avholdt LO i Grenland sitt årsmøte. Leder i Norsk Folkehjelp Finn Erik Thoresen var invitert for å forientere om arbeidet som Norsk Folkehjelp gjør i Paleistina. Etter Thoresen`s orientering tok vi en prat med ham om forholdene og situasjonen i Palestina. Og Thoresen, hvordan er situasjonen i Palestina nå? INN:Situasjonen i Palestina...... UT:...... parolen holder mål. TID: 9.30min v/Frank Roy Larsen, Radio Riks Grenland.

Saturday, 13 April 2013 15:37

Gi palestinerne menneskerettighetene.

Finn Erik Thoresen

Intervju med Finn Erik Thoresen, Norsk Folkehjelp.

Tid: 6:28

Intervju med Jan Erik Andersen, LO Grenland Media, Radio Riks Grenland.

Thursday, 11 April 2013 09:41

Stor giver glede i NNN!

Norsk Folkehjelp har grunn til å være fornøyd med pengestøtten de får fra NNN. I de neste 4 åra besluttet landsmøte i NNN å støtte Norsk Folkehjelp med 350 000 i året, forteller Jan Egil Pedersen

Monday, 08 April 2013 14:03

La folk rydde opp i bombene sine selv!

Ja vi vil at folk skal lære å rydde opp i bombene sine selv sier Ivar Christiansen fra Norsk Folkehjelp. Inntro på båndet. V/Knut Jeppsson

Additional information