Monday, 30 March 2015 13:30

Netanyahu gjenvalgt i Israel

Netanyahu gjenvalgt i Israel og Palestinere fortviler. Samtale med Finn Erik Thoresen fra Norsk Folkehjelp. I samtale med Jan Erik Andersen, LO Grenland Media.

Monday, 02 February 2015 12:50

Vi tør nesten ikke tro på en fredsavtale

Vi tør nesten ikke tro på en mulig fredsavtale i Sudan selv om partene kulle ha blitt enige i går, forteller Ivar Christensen i Norsk Folkehjelp. TID:5.33 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 02 February 2015 12:42

Fordrevne i Irak lider

Vi har store utfordringer i Irak med mange tusen på flukt, og nå er det også vinter der, forteller Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. TID: 4.54 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 02 February 2015 12:41

Norsk Folkehjelp trenger deg

Vi har stor aktivitet over hele landet og vi trenger stadig flere frivillige, forteller Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. TID: 1.34 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 07 January 2015 12:35

Positivt men likevel stygge tall

Det var en liten nedgang i antall drukningsulykker i 2014 i forhold til 2013, men likevel for høye tall, sier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. Tid. 4.01 min. V/Knut Jeppsson

Det var en stolt Liv Tørres generalsekretær i Norsk Folkehjelp som viste fra 75 år gaven fra LO på en pressekonferanse i dag. TID: 4.53 MIN: V/Knut Jeppsson

Utenriksministere Børge Brende hyllet Norsk Folkehjelp for sitt internasjonale engasjement i dag under lanseringen av folkehjelpas historie. TID: 12.29 MIN: V/Knut jeppsson

Wednesday, 26 November 2014 13:34

En fantastisk historie og dokumentasjon

Denne jubileumsboka som Norsk Folkehjelp nå har fått over sine første 75 år er en fantastisk dokumentasjon og historie, sier Finn Erik Thoresen

Wednesday, 26 November 2014 13:30

LO er stolte av jubilanten

LO sekretær Terje Olsson sa i sin tale til Norsk Folkehjelps 75 års jubileumsbok, at fagbevegelsen er stolte. TID: 1.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information