Tuesday, 26 October 2010 22:29

Justisministeren skal få svare for seg

19 - 21 november er det landsmøte i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund og da kommer justisminister Knut Storberget og skal holde innledning til debatt. Og da skal han få svare for seg lover leder Geir Bjørkli. Innledning på båndet. INN: Leder i.. UT:.. i mål.V/Knut Jeppsson

Ja vi er glade for å få fengselskoordinatorer men vi er ikke sikker på hva disse stilingene innebærer i fengslene, sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Når det.. UT:.. fengsels betjenter. TID: 2.04 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 15 October 2010 20:12

Vi er stort sett fornøyd

Vi er stort sett fornøyd med budsjettet sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli, selv om jeg synes ting kunne vært bedre. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT:.. desverre. tid: 3.19 MIN. v/Knut jeppsson

Page 7 of 7

Additional information