Tuesday, 07 June 2011 09:29

Vi får de dispensasjonene vi trenger

Arbeidsmiljøloven gir oss de mulighetene vi trenger når det gjelder dispensasjonene vi trenger når det gjelder arbeidstid, sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Det er.. UT:.. ikke meningen. Tid: 2.21 MIN. v/Knut Jeppsson

Ikke så lenge det er pust i NFF vil FrP sin politikk bli innført kriminalpolitikken, her i landet Understreker leder i Norsk Fengsel og Frihetsforbund Geir Bjørklig . Inntro på båndet. INN: Leder av.. UT:..ganske omgående. TID: 5.47 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 16 March 2011 11:14

Fra tukthus til heimesoning

Kriminalpolitisk konferanse 17. - 18. mars Fra tukthus til heimesoning- fokus på kompetanse i framtidas kriminalomsorg. Vi seer fram til et spennende program, forteller, forbundsleder: Geir Bjørkli i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Inntro på båndet. INN: I morgen.. UT:..på plass. TID: 2.22 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 16 March 2011 10:19

Mange års kamp går mot slutten

Vi har kjempet i mage år for å få godkjent fengselsskolen som høyskoleutdanning, og nå ser det ut til at det går veien, forteller forbundsleder: Geir Bjørkli i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Inntro på båndet. INN: leder i.. UT:… fengsels betjenter. TID: 2.52 min. V/Knut Jeppsson

Justisminister Knut Storberget måtte svar for seg på landsmøte til NFF om blant annet ufaglærte, penger og ikke minst barn som sitter i fengsel, forteller leder Geir Bjørkli i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Inntro på båndet. INN: En annen.. UT:..framtiden og. TID; 3.08 min. V/Knut Jeppsson

Frp har et uspiselig og hårreisende menneskesyn mener leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Det 33.. UT:..uspiselig. TID: 3.39 min. V/Knut Jeppsson

Sunday, 21 November 2010 22:56

Geir Bjørkli gjenvalgt for 4 nye år

Geir Bjørkli ble gjenvalgt som forbundsleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund for de neste fire åra, og han ser på utfordringene i det nye handlingsprogrammet som spennende. Inntro på båndet. INN: Hva ser.. UT:..er vår. TID: 1.36 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 19 November 2010 22:52

LO kommenterer krimialmeldinga

Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO kommenterte kriminaleldinga og fikk aplaus under landsmøte til Fengsel og Friomsorgsforbundet i dag. INN: Kriminalomsorgen.. UT:..som dere. TID: 15.28 min. V/knut Jeppsson

Friday, 19 November 2010 22:51

Advarer mot høyrekreftene

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken var ikke nådig med Høyre og Frp under sin hilsningstale til landsmøte i Fengsel og Friomsorgsforbundet som åpnet i dag.INN: Det er .. UT:..med landsmøte. TID: 6.02 min. V/Knut Jeppsson

Kvinner skaper større utfordringer i fengsel enn menn, forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Og hva blir de største utfordringen for forbundet og deres medlemmer i de neste 4 åra. Inntro på båndet. INN: Dette med... UT:..for kvinner. tid: 3.36 MIN. v/Knut Jeppsson

Page 6 of 7

Additional information