Monday, 13 February 2012 10:48

Lederlønningene må opp!

Skal vi få ledere innen kriminalomsorgen som har den kompetansen vi trenger så må lønningene opp, forteler Geir Bjørkli leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Inntro på båndet. INN: Skal fengslene.. UT:.. fleste gruppene. TID: 4.08 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 08 February 2012 13:45

Urovekkende utvikling av vold i Norske fengsler!

Det er en urovekkende økning av vold mot ansatt i Norske fengsler forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Voldsstatestikken i. UT:.. beklagelig. TID: 4.23 min. V/Knut Jeppsson

Vi driver med sosial dumping innen fengselsomsorgen! Ja jeg mener vi driver med sosial dumping innen fengselsvesenet fordi vi underbetaler ufaglært vikarer, forteller Geir Bjørkli leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Og i morgen streiker vi legger Bjørkli til. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT;,,en krise. TID: 3.07 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 28 November 2011 10:34

Streik i Norske fengsler 6 desember

Ansatte i fengslene legger ned arbeidet i to timer den 6. desember i protest mot ressurssituasjonen. Fengslene er konstant fulle. Bemanningen er redusert pga pengemangel, vaktposter står tomme eller vaktene dekkes av ikke fagutdannede . Vold og trusler mot ansatte øker. NFF vet at også ledelsen ved fengslene er rimelig oppgitte over budsjettet for 2012, som ser ut til å bli dårligere enn i 2011 forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund, Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: 6 desember.. UT:.. 6 desember. TID: 3.00 min. V/Knut Jeppsson

Vi skal møte med Arbeiderpartiet angående budsjettet på fredag som vi håper å få forbedret, forteller Rita Bråthen nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Inntro på båndet. INN: Det er.. UT:..jobber parallelt. TID: 8.58 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 25 October 2011 15:21

Stopp alenevakter i nordiske fengsler!

Det er uforsvarlig at fengselsbetjenter er alene på vakt i fengslene. Sånn lyder budskapet fra fengselsforbundene i de fem nordiske land, som har holdt fellesmøte i Stockholm, forteller Rita Bråthen nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Inntro på båndet. INN: Ja dette.. UT:.. Rita Bråthen TID: 2,58 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 19 September 2011 11:34

Uetisk av journalister !

Jeg synes det er helt forkastelig og uetisk av journalister å ringe opp til fengselsbetjenter for å prøve å få informasjon om Breivik sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN:.. Leder i. . UT:.. er gjort. TID: 2.55 min. V/Knut Jeppsson

Leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli tror ikke på noen hevn fra de innsatte overfor Anders Behring Breivik i fengslet. Inntro på båndet. INN: Leder i .. UT.. tror jeg. Tid: 3.43 MIN. v/Knut Jeppsson

Ser en tilbake til tidligere livstidsdommer her i landet så har vel de fleste sluppet ut før tiden, forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli, men Anders Behring Breivik kan også bli dømt til forvaring og måtte sitte livet ut. Inntro på båndet. INN. I forbindelse.. UT:.der nå. TID: 7.52 min. V/Knut Jeppsson

Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF) er prinsipielt og grunnleggende motstander av at barn og unge ned til 15 år plasseres i fengsel. Forbundet mener det er feil å etablere egne fengsler for barn slik det er gjort i Bergen og slik det planlegges gjort på Østlandet, forteller leder i (NFF) Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Geir Bjørkli.. UT:.. dette forslaget. TID: 5.53 min. V/Knut Jeppsson

Page 5 of 7

Additional information