Justisdepartementet har åpnet for at innsatte i norske fengsler skal få se pornofilmer, noe leder i Fengsel og Friomsorgsforbundet Geir Bjørkli er sterkt i mot. Inntro på båndet. TID: 4.52 MIN: V/Knut Jeppsson

Årets kriminalpolitisk konferanse satte søkelyset på kvinners straffegjennomføring i norske fengsler, forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. TID: 7.42 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 22 January 2013 11:32

20 år med kriminalomsorg i fokus!

I år er det 20 årsjubileum for den årlig kriminalpolitiske konferansen på Sundvollen, forteller Geir Bjørkli i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Og i år blir det en spesiell fokus på kvinner i fengsel understreker Bjørkli som kan love et godt jubileums program Inntro på båndet, TID: 6.21 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 09 January 2013 12:04

Er det forskjellsbehandling i norske fengsler!

Er det forskjells behandling av fanger i norske fengsler. Dette blir et av temaene på KROM sin 42 konferanse til helgen. Og leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli er norske fengsler en sorteringsmaskin. Inntro på båndet, TID: 6.00 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 11 December 2012 11:26

Selvmord er et problem i norske fengsler!

Kampen mellom psykiatrien og kriminalomsorgen koster liv, understreker leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. V/Knut Jeppsson

Monday, 12 November 2012 09:51

Ufaglærte må ut!

Hovedverneombudet i Kriminalomsorgen har stanset bruk av ufaglært personell i kriminalomsorgen i situasjoner som medfører bruk av tvangsmidler og legal makt mot innsatte. Vedtaket er til vurdering av Arbeidstilsynet som vil ta stilling til saken til uken. Vedtaket gjelder fra fredag 9. nov 2012. Stansingen gjelder for arbeidsoppgaver som innebærer fysisk maktanvendelse og bruk av tvangsmidler, og de gruppene som omfattes er alt personell uten etatsutdanning (som vikarer, miljøarbeidere og tilsatte i arbeidsdrift) og aspiranter. Forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. V/Knut Jeppsson

Monday, 05 November 2012 09:11

Ekstra straff fremfor gullerot!

Statistikk viser at rundt 7000 personer ikke møter til soning når de skal og dette må vi gjøre noe med, sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Bjørkli tar til orde for at Kriminalomsorgen selv kan ilegge ekstra straff, og noen gullerot til dem som møter i rett tid er Bjørkli helt i mot. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT:..effekt. TID: 3.10 MIN: V/Knut Jeppsson

Du kan si hva du vil men det alltid noen som lytter på telefonen din når du sitter i fengsel, forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. INN:.. Leder i.. UT;,de innsatte, TID; 2.37 MIN: V/Knut Jeppsson

Det er ikke så enkelt som Kriminalomsorgens faglige rå vil ha det til, bare å legge ned rundt 30 småfengsler, og bygge større enheter, mener leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT:.. gjennomført. TID: 5.40. MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 March 2012 15:03

Mange positive løfter

- Jeg er godt fornøyd med Justisminister Grete Faremo sine mange positiv tanker angende kriminalomsorgen, sier Leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. INN: Ja Geir.. UT:.. tryggere samfunn. TID: 3.17 min. V/Knut Jeppsson

Page 4 of 7

Additional information