Wednesday, 22 January 2014 10:57

Dublering hører fortiden til!

Regjeringen kommer med forslag og gjennomføring som hører fortiden til, sier en litt oppgitt Geir Bjørkli leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund, når det gjelder dublering av innsatte. TID:5.03 MIN. V/Knut Jeppsson

Thursday, 16 January 2014 15:53

Strengere straff gir store problemer

Strengere straff for dem som kommer ulovelig til Norge uten papirene i orden skaper store problemer for straffegjennomføring i allerede overfylte fengsler, sier Geir Bjørkli leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. TID: 2.58 MIN: V/Knut Jeppsson

Bygg heller ut norske fengsler fremfor å leie svenske soningsplasser er den klar tale til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) fra Geir Bjørkli leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. TID: 5.28 MIN. V/Knut Jeppsson

Regjeringen lover mer penger til politi og domstoler skaper problemer for oss som jobber innen fengselsvesenet forsikrer Geir Bjørkli leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. TID: 4.04 MIN. V/Knut Jeppsson

Monday, 14 October 2013 14:03

Vi får ikke alt men noe

Vi er ikke vant til å få alt vi vil ha i et statsbudsjett, men det er alltid noe positivt, sier Geir Bjørkli i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 10 September 2013 12:06

Jeg er redd truslene fra Frp!

Jeg er redd truslene fra Frp når det gjelder innsatte i norske fengsler sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbundet Geir Bjørkli og den nye regjeringen justispolitikk. Tid: 2.58 min. v/Knut Jeppsson

Vi kan ikke ha forskjellsbehandling av norske eller utenlandske fanger i norske fengsler slik Frp og Høyre bebuder dersom de får regjeringsansvaret eter valget til høsten, understreker Geir Bjørkli leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Inntro på båndet. TID: 2.41 MIN V/ Knut Jeppsson

Tuesday, 25 June 2013 09:46

Irriterte og forbannet!

Irriterte og forbannet, ja det et er vel bare fornavnet på de ansatte på Ila Kretsfengsel forteller, leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. TID: 8.37 MIN: V/Knut Jeppsson

I en pressemelding fra Nordisk Fengselsfunksjonærers Forbund: Står det bevar den nordiske fengselsmodellen, vi vil ikke ha amerikanske tilstander i våre fengsler. leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. Inntro på båndet. TID: 5.43 MIN. V/Knut Jeppsson

Saturday, 08 June 2013 15:27

Vi driver ikke valgkamp.

Intervju med Geir Bjørkli, leder av Norges Fengsel og Friomsorgsforbund.
Med Jan Erik Andersen, LO Grenland Media
Intro på innslag - Tid: 7:41

Page 3 of 7

Additional information