Tuesday, 28 October 2014 08:11

Rita Bråten ny forbundsleder i NFF

Rita Bråten er første kvinnelige forbundsleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund. Jeg vil ha ordentlig kontor, med stol med høy rygg og mer penger til fengsel og friomsorgen understreker Rita. TID: 11.07 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 25 October 2014 08:35

Geir Bjørkli takker for seg

Forbundsleder Geir Bjørkli takker for seg på landsmøte til Norsk Fengsel og Friomsorg i Tromsø i dag. TID: 7.10 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 30 September 2014 13:49

Klar beskjed "nei" til private fengsler i Norge

Klar beskjed fra leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli, som for tiden er på besøk i engelske offentlige og private fengsler. TID: 6.22 MIN: V/Knut Jeppsson

Regjeringen varsler store omorganiseringen i Kriminalomsorgen. Regionene legges ned,forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. TID: 5.06 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 12 August 2014 08:25

Norske fengsler råtner på rot!

Oslo Fengsel er i en forferdelig tilstand bygningsmessig, forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. TID: 5.06 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 23 May 2014 14:12

Blir det fengselsstreik?

Morten Aksdal fra Fengsels- og Friomsorgsforbundet snakker om mulighetene for streik i fengselsvesenet. Tid:02:49 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Vi har et fengsel her i landet med kun utelanske innsatte, som skal returnesers ut av landet etter endt soning, og det er spesielt , forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. TID: 5.38 MIN: V/Knut Jeppsson

Monday, 12 May 2014 04:56

Kampen om arbeidstiden er ikke over!

Vi vil jobbe lengre vakter men får ikke lov, sier leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund Geir Bjørkli. TID: 4.01 MIN: V/Knut Jeppsson

Det er ingen ny situasjon med fulle fengsler her i landet forteller leder i Norsk Fengsel og Friomsorg Geir Bjørkli. Og det som er så tragisk er at mange som skulle vært inne og sonet går fri. TID:4.33 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 15 March 2014 18:47

Subutex på avveie i fengslene.

Samtale med Geir Bjørkli, leder i Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund.

Page 2 of 7

Additional information