Wednesday, 20 October 2010 22:18

Profitt framfor sikring

Mange utenlandske gruveselskaper tenker profitt framfor sikkerhet for gruvearbeiderne, noe som ofte kan føre til ulykker, sier Trond Erik Thorvaldsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Inntro på båndet. INN: Med gruveulykken.. UT:..regelverket ja. TID: 3.52 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 25 February 2011 12:39

Hagensen er forbannet på NHO

Leder i Norsk Arbeidsmandfsforbundføler seg provosert av NHO, og det er noe som gjør meg skikkelig forbannet sier Erna Hagensen.

Inntro på båndet. Inntro på båndet. INN: Dere har. UT:..forbannet. TID: . min. V/Knut Jeppsson

Page 10 of 10

Additional information