Thursday, 12 May 2011 13:51

Arbeidstilsynet skal styrkes

At vi nå skal styrke arbeidstilsynet er et viktig grep for å få bukt med all useriøsiteten innen renholdsbransjen sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Landsmøte til Norsk Arbeidsmandsforbund i dag. Inntro på båndet. INN: Hanne Bjurstrøm.. UT:.. i dag. TID: 2.38 min. V/Knut Jeppsson

Det er ingen som kan være seriøse i en useriøs bransje som renhold, understreker leder i Norsk Arbeidsmandforbund Erna Hagensen. Men nå skal det ryddes opp, og vi er glade for alt som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og den rødgrønne regjeringen har gjort understreker Hagensen. Inntro på båndet. INN: Det har.. UT:..være seriøse. TID: 1.38 min. V/Knut Jeppsson

Denne rapporten er meget viktig som FAFO nå har laget og di ser det som viktig å få ryddet opp i alt det negative rundt sosial dumping sa statsminister Jens Stoltenberg på Norsk Arbeidsmandslandsmøte. Inntor på båndet. INN: I dag.. UT:..det best. TID: 0.40 min. V/Knut Jeppsson

Ja eg er veldig godt fornøyd med at statsminister Jens Stoltenberg tar sosial dumping saken meget alvorlig, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. Inntro på båndet. INN: Ja er.. UT:..til dette. Tid: 1.35 MIN. v/Knut Jeppsson

Norsk Arbeidsmandsforbund åpnet sitt 37 landsmøte i Oslo i dag Og hovedsaken på årets landsmøte blir kampen mot sosial dumping, understreker Erna Hagensen leder i NAF. Inntro på båndet.INN: Norsk Arbeidsmandsforbund.. UT:.. gjerne det. TID: 4.33 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 28 March 2011 11:48

NHO er en bremsekloss!

NHO er en bremsekloss når det gjelder å få ryddet opp i renholdsbransjen, forteller Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Inntro på båndet. INN: Leder i.. UT:.. bremse kloss. TID: 4.32 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 23 March 2011 11:00

Bryter med NHO

Erna Hagensen leder av Norsk Arbeidsmandsforbund er forbannet på NHO Service og deres holdning til regionale verneombud innen renhold. Inntro på båndet. INN: Ja leder.. UT: skjønner jeg. TID: 5.27 min. V/Knut Jeppsson

Saturday, 27 November 2010 23:03

Høyre skuffer og holder ikke ord

Høyre skuffer og holder ikke ord, sier en forbannet leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. Innjktro på båndet. INN:na Hagensen.. UT:..til renholderne. TID:1.35 min. V/Knut jeppsson

Ansatte blir premieret for å melde seg ut av Norsk Arbeidsmand Forbundet, forelller forbundssekretær Svein Roger Johansen. Inntro på båndet. INN: Svei Roger.. UT:..og mer. TID: 2.30 min. V/Knut Jeppssoon

Norsk Arbeidsmandsforbund er opptatt av at norske myndigheter legger forholdene til rette for ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet og ikke minst å fremme seriøsiteten i Norsk arbeidsliv, understreket Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Da hun møtte medlemmer av Stortingets Arbeids- og Sosialkomite. Inntro på båndet. INN: Du har.. UT:.. til det. TID: 4.52 min. V/Knut Jeppsson

Additional information