Erna Hagensen vil allmenngjøre anleggsbransjen på lik linje med renhold. Forbundslederen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier hun er skuffet over Statens Vegvesen. Inntro på båndet.INN: For nå.. UT:.. de områdene. Tid: 2.22 min. v/Knut Jeppsson

Vi hadde ikke klart oss uten et samarbeide med SV og Senterpartiet i regjeringen. Men dersom situasjonen for SV og Senterpartiet vedvarer med de dårlige resultatene som målingene nå viser, så ser jeg ikke bort fra at Arbeiderpartiet må ta ansvaret på egen kjøl, Mener Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Inntro på båndet. INN: Skal vi.. UT:.. egen kjøl. TID: 3.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Partene ble i kveld innkalt til Arbeidsminister Hanne Bjustrøm hvor hun meddelte partene at regjeringen vil foreslå for Stortinget at konflikten løses ved tvungen lønnsnemd. Og dette irriter oss sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. Inntro på båndet. INN: Ja da.. UT:.. til deg . TID: 3.26 min. V/Knut Jeppsson

Erna venter på telefon fra NHO som må ta til vettet å ringe oss for få slutt på vektersteike understreker Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Inntro på båndet . INN: Leder i .. UT:.. krava væres. TID: 6.51 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 02 June 2012 09:31

Jern Erna er klar denne kampen skal ta!

Etter 32 timers mekling valgte Norsk Arbeidsmandsforbund å bryte å ut vekterne i streik, sier leder Erna Hagensen som minner NHO om at denne kampen skal vi ta. Inntro på båndet. INN: Ja etter.. UT:..vi ta. TID: 4.52 min. V/Knut Jeppsson

Wednesday, 16 May 2012 09:27

Renhold med et godt resultat

Over 6 timer på overtid ble det onsdag morgen enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-service om ny overenskomst for renholdsbedrifter.Vår største utfordring var formuleringene om innleiebestemmelsene fra frontfagene. Vi fikk til slutt disse inn i overenskomsten, sier Hagensen. Videre ble det gitt et generellt tillegg til alle på kr 5,20, samt økninger på ulike andre tillegg i overenskomsten. Endelig fikk vi også på plass vårt gamle krav om kompensasjon for bruk av sko for renholderne, sier Hagensen. I tillegg ble de øvrige tekst-tilleggene som i frontfagene tatt inn. Totalt sett er jeg tilfreds med dette resultatet, sier forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen.Inntro på båndet. INN: Det ble.. UT:.. i havn. TID: 2.40 min. V/Knut Jeppsson

Erna Hagensen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund bretter opp armene og venter på NHO Service hos riksmekleren Inntro på båndet. INN:..Leder i.. UT:.. sist vi TID: 3.13 min. V/Knut Jeppsson

Helge Haukeland

Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens landsforening (BNL) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet, og forhandlingsleder Helge Haukelandfra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmeklingsmannen. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene. Ut i fra de gitte rammer og forutsetninger for dette oppgjøret så er dette resultatet hva vi kunne greie å oppnå denne gangen. Inntro på båndet. INN: Nestleder.. UT:..den grunn. TID: 2.55 min. V/Knut Jeppsson

Brudd i forhandlingene om overenskomsten for renhold – NHO service forholder seg ikke til frontfageneNorsk Arbeidsmandsforbund har brutt forhandlingene med NHO Service om overenskomsten for renholdsbedrifter forteller Erna Hagensen TID:3.08 min. V/Knut Jeppsson

Thursday, 19 April 2012 06:08

ILO konvensjonen ikke alle vil ha!

ILO konvensjon 176 er det bare 25 land som har implementert, og det er stort sett bare de land som har rent mel i posen, forteller Thorbjørn Lungård i Norsk Arbeidsmandforbund. TID: 6.10 min. V/Knut Jeppsson

Additional information