Wednesday, 22 February 2017 10:10

Vi skal ha kjøpekraft forbedring

Vi skal ha kjøpekraft forbedring for våre medlemmer understreker i årets lønnsoppgjør leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. V/Knut Jeppsson
Thursday, 19 January 2017 08:00

Vil ha tariffavtale eller så blir det streik

Dørvaktene i Youngstorvet Vertskap jobber kvelder, netter og helger for å holde Oslos uteliv trygt. Nå vil de ha ordnede lønns- og arbeidsforhold. Går ikke bedriften med på tariffavtale, blir det streik. Forteller Terje Mikkelsen i Norsk Arbeidsmandsforbund V/Knut jeppsson
Monday, 27 June 2016 11:16

Seier i Arbeidsretten

Norsk Arbeidsmandfrobund vant en viktig seier i Arbeidsretten, sier leder Erna Hagensen Norsk Arbeidsmandfrobund. Knut Jeppsson
Tuesday, 10 May 2016 13:21

Ny runde med NHO Service

Til uka er det en ny runde med forhandlinger med NHO service, for da er det vekterne vi skal forhandle lønn for, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. V/Knut Jeppsson
Tuesday, 10 May 2016 08:53

Renhold kom til enighet

Det ble et brukbart resultat etter 4 timer på overtid under lønnsforhandlingene innen renhold med NHO Service, forteller leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. V/Knut Jeppsson
Friday, 06 May 2016 06:57

Brudd i forhandlingene innen renhold

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO kom ikke til enighet i lønnsforhandlingene innen renhold, og har derfor brutt forhandlingene, forteller forbundsleder Erna Hagensen. V/Knut Jeppsson
Sunday, 10 January 2016 19:52

De viktigste sakene fra 2015

Vi tar opp de viktigste sakene fra 2015 Samtale med norsk fagforeningsleder; Erna Hagensen og hovedtillitsvalgt for Arbeidsmandsforbundet i Statens vegvesen; Olav Tisjø. Samtale med Jan Erik Andersen og Frank Roy Larsen i LO Grenland Media Lørdagsmagasin.
Tuesday, 10 November 2015 10:25

Viktig med samarbeid over grensene

I dag møtes maskinentreprenører fra Norge og Sveige for å utveksle erfaringer på arbeidsmarkedet, forteller nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Helge Haukland. TID: 2,29 MIN: V/Knut Jeppsson
Tuesday, 03 November 2015 23:37

Verving mot nye områder

Norsk Arbeidsmandsforbund verver medlemmer fra nye områder. Samtale med leder Erna Hagensen og Jan Erik Andersen
Friday, 04 September 2015 12:32

Nye trusler om oppsigelser på Svalbard

Det er tragisk det som skjer på Svalbard og oppsigelser av gruvearbeidere, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund Erna Hagensen. TID: 4.24 MIN: V/Knut Jeppsson
Page 1 of 10

Additional information