Tuesday, 21 February 2017 12:01

Ja takk begge deler

Ja takk begge deler sier leder i Fagforbundet Mette Nord i forbindelse med årets mellomoppgjør for balt annet kommune ansatte. V/Knut Jeppsson
Fagforbundet vil ikke godta Spekters pensjonsforslag, og derfor valgte vi å bryte meklingen og ta ut våre medlemmer i streik, forteller leder i Fagforbundet Mette Nord
Sunday, 28 August 2016 17:13

Palestinsk jordbruk saboteres av Israel

Jan Erik Andersen i samtale med Mette Nord etter hennes besøk til Palestina. Vi tar også opp tariffrevisjonen i de sentrale LO-forbundene.
Saturday, 30 April 2016 07:15

Enighet i KS området

- Vi er fornøyd med at alle hovedorganisasjonene ble enige med KS om en felles løsning, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning. På denne måten fikk vi til et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av de som arbeider i kommunene. V/Knut Jeppsson
Thursday, 25 February 2016 12:10

Det blir et tøft oppgjør

Årets lønnsoppgjør blir et tøft oppgjør, sier leder i Fagforbundet Mette Nord. V/Knut Jeppsson
Sunday, 22 November 2015 18:55

Vil løfte kampen mot 6-timers dagen.

Samtale med Mette Nord, leder i Fagforbundet. Intervjuet av Jan Erik Andersen.
Sunday, 08 November 2015 12:58

Fått nok av privatisering.

Samtale med Mette Nord, leder av Fagforbundet. I studio Jan Erik Andersen og Isak Siljan.

Vi må få alle kommuner til å innføre Skiensmodellen for å demme opp mot sosial dumping, mener leder i Fagforbundet Mettet Nord. TID: 5.45 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 22 January 2015 10:03

De med underordnede stillinger taper

Da skal vi til Stortinget og høringen i Arbeids- og Sosialkomiteen om regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Og forbundsleder i Fagforbundet Mette Nord la vekt på at mange hadde underordnede stillinger med liten mulighet til å påvirke egne stillinger, og at dette ville bli forsterket med fler midlertidige stillinger. TID: 4.44 MIN: V/Knut Jeppsson

Saturday, 04 January 2014 16:42

Fleksibelt for hvem?

Et varslet fleksibelt arbeidsliv innebærer flere midlertidige ansettelser. Intervju med Mette Nord
Fra LO Grenland Medias Lørdagsmagasin på Radio Riks Grenland med Isak Siljan og Jan Erik Andersen.
Tid: 12:14

Page 1 of 2

Additional information