Saturday, 16 April 2016 16:36

LOs Ungdomsmagasin

I sendingen: Felix Volpe, fra Skien AUF. Kristoffer Stenbakk, nestleder i Skien AUF. Inger Køhn, regionsekretær i Handel og Kontor region Østlandet Sør. Tone Hartz og Bjørn Skogen, fra Handel og Kontor. Eirik Michelsen, fra Handel og Kontor Ungdom. Kjell Edvard Fiksdal, historieforteller. Ole-Henrik Olsen, programleder. Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. Innslag: 01 - Intervju med Felix Volpe om ungdomsmøtet Skien AUF har arrangert. 02 - Vi snakker med Kristoffer Stenbakk om Skien AUFs arrangementer og AUFs politiske aktivitet. 03 - Intervju med Inger Køhn om HKs superhelg i Larvik. 04 - Intervju med Tone Hartz og Bjørn Skogen om HKs superhelg. 05 - Eirik Michelsen snakker om Handel og Kontors Ungdoms utvalgshelg. 06 - Vi hører et tidligere intervju med Kjell Edvard Fiksdal om hvorfor arbeiderbevegelsen bruker så mye tid på historie.
Monday, 11 April 2016 10:22

LOs Ungdomsmagasin

I sendingen: Guro Nyhus Hagen, fra AUF. Wenche Tveitan. Ole-Henrik Olsen, fra LOs Ungdomsmagasin. Geir Christiansen, fra LO. Knut Jeppsson, fra Radio Riks. Morten Selstad, programleder. Eirik Michelsen, nyvalgt ungdomskontakt i Handel og Kontor Ungdom. Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. Innslag: 01 - Samtale med Guro Nyhus Hagen om Telemarks årsmøte forrige helg. 02 - Intervju med Wenche Tveitan om 1. mai gjort av Ole-Henrik Olsen. 03 - Samtale med Eirik Michelsen om aktivitet, Regionens Årsmøte og 1. mai. 04 - Samtalen forsetter med Eirik om fagforeningsknusingen til Expert og mer. 05 - Opptak fra Radio Riks av Knut Jeppsson. Intervju med Geir Christiansen om å bygge statlige flykntingsboliger.
Sunday, 03 April 2016 11:15

LOs Ungdomsmagasin

I sendingen: Bettina Abrahamsrud, leder i Ungt Entreprenørskap i Telemark. Nikolai E. Sondvik, Erlend K Rykkelid og Tobias Bo Hansen fra Powerdock UB. Henrik Pedersen og Emilie Høgberg, fra Duco UB. Charlotte Jonskås og Mailen Sletvolt Pettersen, fra Fagforbundet Ung Telemark. Ole-Henrik Olsen og Morten Selstad, programledere. Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. Innslag: 01 - Bettina Abrahamsrud forteller om årets UE (Ungt Entreprenørskap). 02 - Med i studio tar vi en prat med Power Dock UB. 03 - I studio snakker vi med representanter fra ungdomsbedriften; Duco UB. 04 - Vi snakker med Charlotte og Mailen om temakurset til Fagforbundet Ung Telemark. 05 - Kort prat om Experts fagforeningsknusing med Morten Selstad fra Handel og Kontor samt Charlotte og Mailen.
Saturday, 19 March 2016 16:49

LOs Ungdomsmagasin 19.mars

I dag har LOs Ungdomsmagasin tatt for seg Israel-Palestina-konflikten, Syria-konflikten, ekstremisme og polarisering! I studio var Morten Selstad, Rando Yassin Osman og Felix Volpe. Lytt til den fantastiske sendingen her... I sendingen: Renee Rasmussen, LO sekretær. Rando Yassin Osman, AUF. Lars Gule, filosof. Knut Jeppsson, fra Radio Riks. Morten Selstad og Felix Volpe, programledere. Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. Innslag: 01 - Renee Rasmussen om ekstremisme. Intervju gjort av Knut Jeppsson for Radio Riks. 02 - Intervju med Rando om Israel-Palestina-konflikten. 03 - Intervju med Rando om Syria-konflikten. 04 - Lars Gule om ekstremisme. Intervju gjort av Knut Jeppsson for Radio Riks. 05 - Intervju med Felix Volpe om polarisering av samfunnet.
Sunday, 13 March 2016 12:03

LOs Ungdomsmagasin 12.mars

Vi hører flere intervjuer gjort etter verdensarvskonferansen og fylkeskonferansen til LO i Telemark, med; Tom Nilsen, Ådne Naper, Tor Arne Solbakken, Morten Selstad og Oddvar Gran. I sendingen: Tom Nilsen, fra LO Tinn. Ådne Naper, leder av Telemark SV. Tor Arne Solbakken, nestleder i LO. Morten Persson Selstad, leder av ungdomsutvalget i Handel og Kontor. Oddvar Gran, fylkesleder i Fellesorganisasjonen. Ole-Henrik Olsen, programleder. Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. Innslag: 01 - Intervju med Tom Nilsen etter hans innlegg LOs verdensarvkomferanse. 02 - Intervju med Ådne Naper på fylkeskomferansen om eierskap. 03 - Intervju med LOs nestleder; Tor Arne Solbakken etter en debatt han innledet. 04 - Intervju med Morten Persson Selstad som har vært på fylkeskomferansen. 05 - Intervju med Oddvar Gran.
Sunday, 06 March 2016 11:33

LOs Ungdomsmagasin 5.mars

I dagens program snakker vi blant annet om kvinnedagen 8. mars, forrige ukes møte i Handel og Kontor, politiske enigheter og strider mellom AUF i Skien og Porsgrunn, og mye mer! Uttrykksikonet smile En fullpakka sending, med de kjekkeste ungdommene. Med i studio hadde vi Elisabeth Holien, Dea Kåss og Rando Yassin Osman. Ole-Henrik Olsen og Felix Volpe var programledere. Lytt til en knall dose ungdomspolitisk engasjement her:
Sunday, 28 February 2016 11:35

LOs Ungdomsmagasin 27.feb.

Samtale med leder av Skien AUF, Lasse L. Olsen som var på årsmøte i Skien AP. Besøk av avtroppende leder Eric Gabo Ekeberg Nilsen i Grenland SU og ny leder Sunniva Yndestad. Fikk også besøk av LOs nye Ungdomssekretær, Li Mei.
Saturday, 20 February 2016 19:29

LOs Ungdomsmagasin 20.feb.

I dagens sending av LOs Ungdomsmagasin blir vi blant annet bedre kjent med nyvalgt leder av AUF i Telemark; Fredrik Sørlie. Fredrik forteller om AUFs viktige saker. Vi hører også at LO setter et stort fokus på flyktningssituasjonen, høyreekstremisme og rasisme. Morten Selstad forteller om Handel og Kontors verveuke.
Sunday, 07 February 2016 09:50

LOs Ungdomsmagasin 6.februar

I sendingen: Ingvild Stensrud, leder av valgkomiteen i AUF i Telemark. Felix Volpe, leder i AUF i Telemark. Robin Omslandseter, student ved HSN i Porsgrunn. Jane Sæthre, nestleder i Jernbaneforbundet. Julie Hansen, Ungdomssekretær i Oslo og Akershus. Morten Selstad, programleder. Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. Innslag: 01 - Morten intervjuer Ingvild Stensrud om valgskommiteens instilling til nytt fylkesstyre i AUF i Telemark og Studentorganisasjonen Sosial-Demokratene. 02 - Intervju med Felix Volpe om kommunesammenslåing. 03 - Morten snakker med Robin Omslandseter om karrieredagen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn. 04 - Vi hører et intervju fra Radio Riks, hvor Knut Jeppson intervjuer Jane Sæthre om privatisering av jernbaner. 05 - Felix Volpe sier hva han mener om å legge jernbanen ut på anbud. 06 - Fra Radio Riks hører vi et intervju med Julie Hansen om satsingen på ungdom i fagbevegelsen. Intervjuet er gjort av Knut Jeppson. 07 - Vi snakker med Felix Volpe om ungdommens politiske engasjement.
Saturday, 30 January 2016 17:12

Ungdomsmagasinet 30.jan

I dagens sending av LOs Ungdomsmagasin snakker vi blant annet med leder av redaksjonskomiteen i AUF i Telemark; Fredrik Sørlie om kommunesammenslåing, Listhaugs flyktningpolitikk og mye mer. Vi snakker også med Eric Gabo Nilsen om SUs CUBA-kurs. Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig.

Additional information