Tuesday, 19 April 2011 09:31

Inn i varmen

Inn i varmen Tirsdag 19. april inviterer LO i samarbeid med Norsk Folkehjelp til påskearrangementet "Inn i varmen. Intervju med ansvarlig Mari Helen Værøy. Inntro på båandet. INN: Inn i.. UT:.. sånn ja. TID: 2.44 min. V/Knut Jeppsson

Monday, 28 March 2011 14:24

LO sier nei til postdirektivet

LO vedtok i dag å anbefale regjeringen å si nei til EUs tredje postdirektiv. – Dette er et klart og tydelig signal fra LO til Arbeiderpartiets landsmøte, sier forbundsleder i Postkom Odd Christian Øverland.Inn på båndet INN: Leder i.. UT:.. pr. uke. TID: 7-14 min. V/knut Jeppsson

Saturday, 12 March 2011 12:01

EL & IT Forbundet ble roset av Solbakken

EL & IT Forbundet ble roset av nestleder i LO Tor Arne Solbakken for sin iver etter kompetanseheving og livslang læring for sine medlemmer. INN: kompetanse.. UT…så langt. TID: 4.46 min. V/Knut Jeppsson

Saturday, 12 March 2011 11:49

Vi må avsløre høyre politikken!

En av hovedoppgavene fram mot valget blir å avsløre hva høyrep olitikken betyr for velferden vår og faglige rettigheter, sa nestleder i LO Tor Arne Solbakken på EL & IT landsmøte i dag. INN: Så gode.. UT…av regjeringen. TID: 5.49 min. V/Knut Jeppsson.

Saturday, 12 March 2011 11:33

Sikrer framdrift og forutsigbarhet

- Denne løsningen sikrer framdrift og forutsigbarhet for petroleumsaktivitet i nord, sier LO nestlederleder Tor Arne Solbakken om Regjeringens rammer for petroleumsvirksomheten i Nordland, Troms og Finnmark. - For LO er det helt avgjørende at kunnskapsinnhentingen fortsetter, og at den - slik det er varslet - kan inngå i en framtidig fullstendig konsekvensutredning som tilfredsstiller kravene i Petroleumsloven, sier Solbakken. INN: Kommende konsekvensutredning. UT: Godt fornøyd. TID: 1.26 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 10 December 2010 23:20

Fagbladene står sterkt

Fagbladene står sterkt blandt LOs medlemmer viser en mediavaneundersøkelse gjort av Opunion, forteller Nisls Petter Strømmen. Inntro på båndet. INN: Nils Petter.. UT:.. tiden fremover. TID: 4.39 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 02 November 2010 21:47

LO øker i medlemstall

Ifølge LO leder Roar Flåthen så strømmer medlemmene til Landsorganisasjonen som nå har 868 000 medlemmer. INN:Ja det.. UT:..også kommer. TID: 0.7 min. V/Knut Jeppsson

Page 10 of 10

Additional information