Lønnsgapet mellom kvinner og menn øker mest innen finansnæringen, understreket LO sekretær Trine Lise Sunnes under en finanspolitisk konferanse sist uke. Inntro på båndet. INN: Lønnsgapet.. UT:.. er økende. TID: 1.07 min. V/Knut Jeppsson

LO sekretær Trine Lise Sunnes kom med en klar advarsel til finansnæringen på LOs finanspolitiske konferanse i forrige uke, der hun klart sa i fra at næringen ikke må bli for mektig og oppblåst. Sunnes roste samtidig LO forbundene for deres engasjement utover det faglige, noe som gir tyngde i forhold til andre organisasjoner understreket Trine Lise Sunnes. Inntro på båndet. INN: Finansnæringen.. UT:.. innenfor finansnæringen. TID:8.15 min. V/Knut Jeppsson

LO leder Roar Flåthen sa klart i fra til finansnæringen om at de må slutte å selge spekulative produkter og villede kundene, under en konferanse i dag. Ha ba samtidig flere innen næringen om å organisere seg. INN: Og enda.. TID: 10.57 min. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 21 February 2012 14:20

Åpnet med å hilse kongefamilien

LO leder Roar Flåthen åpnet LOs representantskapsmøte med å hilse til kongefamilien i dag. Inntro på båndet. INN: Du kom.. UT:.. 22 juli. TID: 0.30 min. V/Knut Jeppsson

Socialdemokratene i Sverige har tapt mye på den indre uroen som har vært i partiet, mener LO leder Wanja Lundby-Wedin, som håper alle kan samle seg rundt den nye lederen Stefan Løfven som har sin bakgrunn fra fagbevegelsen. Inntro på båndet. INN: Hva tror.. UT: i Sverige. TID: 2.57 min. V/Knut Jeppsson

Friday, 03 February 2012 11:15

LO og AP på kollisjonskurs!

Selv om vi er uenige kommer vi nok fra til de beste løsningene når det gjelder EUs vikarbyrådirektiv, sier Statsminister Jens Stoltenberg. Inntro på båndet. INN: Statsminister Jens.. UT:..arbeidstakernes rettigheter. TID: 1.07 min. V/Knut Jeppsson

Informasjonssjef i LO, Øivind T. Hansen ser tilbake på året som gikk og snakker om utfordinger i 2012.

Inn: Øivind Hansen... Ut: ...på autopilot slik det var tidligere.

Ved LO Grenland Media.

Øivind T. Hansen

LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirektivet, sier LO-leder Roar Flåthen, etter at LO-sekretariatet i dag har avgitt høringsuttalelse om regjeringens tiltak for å sikre at regler for inn- og utleie av arbeidskraft etterleves. Inntro på båndet. INN:LO-sekretariatet.. UT:..stilling til. TID: 4.40 min. VKnut Jeppsson

Wednesday, 18 January 2012 20:38

Stor oppslutningen på Torgalmenningen i Bergen

Over 1500 hadde møtt fram for å si sin mening om EUs Vikarbyrådirektiv i Bergen. Og LO leder Ørjan Myrmel o Bergen og omland er meget godt fornøyd. Inntro på båndet. V/Knut Jeppsson

Tuesday, 17 January 2012 21:28

Økonomisk tilbakeblikk og året som kommer.

Intervju med Stein Regaard, sjefsøkonomi i LO.

Additional information