Thursday, 28 August 2014 06:50

LO har passert 900 000 medlemmer

LO vokser og har nå passert 900 000 medlemmer forteller Hans Christian Gabrielsen. TID: 1.08 MIN: V/Knut Jeppsson

Tuesday, 17 June 2014 09:44

Trakk seg til fordel for LO lederen

Trine Lise Sunnes leder i Handel og Kontor trakk seg fra sentralstyre i Arbeiderpartiet til fordel for LO leder Gerd Kristiansen. TID 1,31 MIN: V/Knut Jeppsson

Den nye partilederen i Arbeiderpartiet har satt seg klare må ved å få flere LO medlemmer til å stemme på Arbeiderpartiet, TID: 1.28 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 13 June 2014 07:03

God økonomi i LO

Med mange milliarder i bakhånd så tåler en skikkelig streik om det skulle være nødvendig, forteller nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen. TID: 2.02 MIN: V/Knut Jeppsson

LOs representantskap godkjente årets lønnsoppgjør dag, forteller LO leder Gerd Kristiansen. TID: 6.00 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 May 2014 13:58

Tysk LO gjenvinner gamle høyder!

Tysk LO som denne uken i Berlin holder sin 20. kongress, eller arbeidslivets parlament, er i ferd med å gjenfinne sin flygedyktighet.DGB, som en gang var ørnen blant europeiske landsorganiasjoner, er i ferd med å gjenvinne noe av sin tidligere kraft og øker med 1000 medlemmer per dag. Det ble 360000 medlemmer bare i fjor, forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 4.07 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 16 May 2014 13:18

Belgisk LO med ml-advarsel !

Nå har generalsekretæren i det sosialistiske LO (FGTB) gått ut og advart mot å stemme på småpartier, men stemme "nyttig" forteller Knut Arne Sanden fra Brussel. TID: 0.57 MIN/Knut Jeppsson

LO, Unio og YS støtter europeiske kollegaer i deres arbeid mot budsjettkutt, lønnskutt og angrep på faglige rettigheter. 4. april samler tusenvis av fagorganiserte fra hele Europa seg i Brussel. Kravene er økte investeringer, flere og bedre jobber og mer rettferdighet og likhet.

Monday, 17 March 2014 08:30

LO Favør App skal gjøre ting enklere!

LO Favør kommer i disse dager ut med en ny App som skal gjøre ting enklere for medlemmene forteller Cecilie Loe. TID: 1.27 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 11 October 2013 09:05

Norsk økonomi i rask endring!

Mye tyder på at norsk økonomi er i rask endring, og vi kan blant annet få en høyere rente på våre lån, understreker Knut Thonstad ved samfunnspolitisk avdeling i LO. TID: 6.13 MIN. V/Knut Jeppsson

Additional information