Thursday, 11 June 2015 20:40

LO trapper opp før valget.

Media, arbeidsplasser og debatter vil merke at LO starter arbeidet. Samtale med avdelingsleder i LO's informasjonsavdeling, Øivind Hansen.

Dette med merking av bedrifter som tar inn lærlinger tror vi i LO er positivt nettopp for å markere hvem som tar samfunnsansvar, forteller Trude Tinnlund. TID: 1.32 MIN: V/Knut Jeppsson

LOs student- og ungdomskonferanse inviterte journalist og forfatter Lisa Bjurwald for å snakke om tema: Hatkultur og Ekstremisme i Europa. Lørdag 25. april holdt hun sitt innledning på konferansen. LOs ungdomsmagasin tok en prat med Lisa Bjurwald om hennes opplevelser rundt tema. Intervjuer: Ole-Henrik Olsen(Introduksjon på båndet)
Wednesday, 25 February 2015 15:24

Ny takter fra EU om allmenngjøring

Det har skjedd mye angående forståelsen av allmenngjøring siden den mye omtalte Laval-saken i Sverige ble avgjort i rettsapparatet, forteller Atle S. Johansen, leder av LOs juridiske avdeling. TID: 20.10 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 06 February 2015 14:31

20 år med europeiske samarbeidsutvalg

Europeiske samarbeidsutvalg fyller i disse dager 20 år. Direktivet om disse eller european work councils (EWC) ble vedtatt den 22.september i 1994, ironisk nok samtidig med at en ekstraordinær LO-kongress drøftet medlemskap for Norge i EU. Forteller Knut Arne Sanden fra Brussel TID: 2.21 MIN: V/Knut Jeppsson

Thursday, 29 January 2015 17:09

Stortinget må lytte til budskapet!

Hans-Christian Gabrielsen (2. nestleder i LO) håper at Stortinget vil lytte til budskapet fra dagens markeringer mot endringen i arbeidsmiljøloven. Tid:03:41 v/Kari Bernardini (Radio Puddefjord).

Wednesday, 14 January 2015 09:17

LO fikk ros av NHO

Adm. dir. i NHO Kristin Skogen Lund roste LO for sitt initiativ til at regjeringen i dag kunne legge fram en ny strategi mot arbeidskriminalitet. TID: 4.08 MIN: V/Knut jeppsson

Wednesday, 07 January 2015 17:33

LO, Unio og YS lanserer en felles nettkampanje

LO, Unio og YS lanserer en felles nettkampanje mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven http://www.mittarbeidsliv.no Kampanjen vil prege sosiale medier fram mot den politiske streiken om tre uker, onsdag 28. januar kl. 14.00-16.00, og er en del av et bredere samarbeid mellom de tre hovedorganisasjonene, forteller nestleder i LO Hans Christian Gabrielsen. TID: 4.19 MIN: V/Knut Jeppsson

Friday, 14 November 2014 13:44

LO-ansatte i streik

150 ansatte i LOs forbund som er medlem av Handel og Kontor er i streik etter at meklingen i årets lønnsoppgjør brøt sammen, forteller forhandlingsleder Bjørn Mietinen TID: 5.17 MIN: V/Knut Jeppsson

Wednesday, 12 November 2014 13:45

Vi må bli flinkere til å verve de unge

Organisasjonsgraden går ned selv om medlemstallet øker i LO, men vi må bli flinkere til å få med oss ungdommen sier, LO sekretær Terje Olsson TID: 1.47 MIN: V/Knut Jeppsson

Additional information