Vi må skape engasjement og ta utfordringer fram mor LO kongressen og ikke minst til valget neste år sa LO leder Roar Flåthen på Hedmarks Fylkeskonferanse i går. Inntro på båndet. INN: Fylkeskonferansene.. UT:.. veldig bra. TID: 5.38 MIN: V/Knut Jeppsson

Page 10 of 10

Additional information