Organisasjonsdebatten skaper engasjement, og her er noen innlegg

Sunday, 05 May 2013 10:20

Geir Bjørkli

Intervju med Geir Bjørkli.

Sunday, 05 May 2013 09:39

-Vi vet at ungdommen er fremtiden

 Gerd Kristiansen la stor vekt på medlemmene og andelen av disse under dagens innledning. -Siden sist kongress har vi hatt en vekst i studentmedlemmer på 61 prosent. Det er vi stolte av, sier Kristiansen. LO har siden LO-kongressen i 2009 hatt fokus på å rekruttere studentmedlemmer. Det er i dag rundt 18.000 av dem -Målet er å være den hovedorganisasjonen som har flest studentmedlemmer, sier Kristiansen. Skolere de under 30 Videre fortalte nestlederen at LO har 150.000 medlemmer under 30 år. Hun understreker at sommerpatruljen er et av de viktigste virkemidlene for å opplyse unge om arbeidslivets rettigheter. -Vi må verve, skolere og fortsette arbeidet Forbundene gjør med å ta ta unge medlemmer på alvor, vi vet at ungdom er framtiden, sier Kristiansen.

Saturday, 04 May 2013 22:41

Vi må videreføre oljepolitikken.

Intervju med Leif Sande, leder av Industi og Energi.

Saturday, 04 May 2013 21:34

Innlegg fra medlemsdebatten

Innlegg fra medlemsdebatten

Saturday, 04 May 2013 20:26

LO`s likestillingspris utdelt

Nestleder i LO Gerd Kristiansen delte i dag ut likestillingsprisen til Ellen Møller og Inger Vagle.
Saturday, 04 May 2013 19:05

Stort engasjement med flere innlegg

Det er stort engasjement her på kongressen med mange innlegg.
Saturday, 04 May 2013 19:01

Flere innlegg fra talerstolen

Innlegg på bandet

Saturday, 04 May 2013 18:26

Nå er det ille å være Palestiner!

Intervju med Finn Erik Thoresen fra Norsk Folkehjelp.

Saturday, 04 May 2013 18:22

Sosial dumping en viktig sak for oss.

Erna Hagensen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund

Additional information