Tuesday, 07 May 2013 09:52

Jens Stoltenberg

Tuesday, 07 May 2013 09:38

HK inn i ledelsen

Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor valgt inn i ledelsen.
Intro på bandet.
Monday, 06 May 2013 16:37

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling lagt frem av komiteens leder Hans Felix.

Monday, 06 May 2013 16:13

Ny LO ledelse Pressekonferanse

Pressekonferanse med ny LO ledelse. LO leder Gerd Kristiansen, nestlederne Tor Arne Solbakken og Hans- Christian Gabrielsen.

Monday, 06 May 2013 12:53

Lars Johnsen

Monday, 06 May 2013 12:52

Anne Finborud

Monday, 06 May 2013 12:51

Jens Stoltenberg

Leder i LO i Grenland, Wenche Tveitan, tok til ordet for å få ungdom inn i sekræteratsledelsen. Intro på bandet.
Intervju med Anders Skattskjær. Intro på båndet

Additional information