Tuesday, 07 May 2013 16:12

Trude Tinnlund ny LO-sekretær.

Trude Tinnlund ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær.

Tuesday, 07 May 2013 16:08

Peggy Hessen Følsvik

Peggy Hessen Følsvik

Handel og Kontor

Tuesday, 07 May 2013 15:43

Roar

Tuesday, 07 May 2013 15:36

Streik

Tuesday, 07 May 2013 14:15

Ungdommen inn i sekretariatet

Leder i LO Grenland, Wenche Jansen Tveitan, fremmet forslag om å få ungdom inn i sekretariatet. Forslaget ble vedtatt med knapt flertall.
Etter 12 i LO ledelsen er det foreløpig slutt for Trine Lise Sundnes. Ny stor oppgave som leder av LO`s 4 største forbund HK står for tur.
Tuesday, 07 May 2013 10:48

Boikott Israel!

Helga Hvidsten står utenfor LO bygget med "Boikott Israel" Intro på båndet.
Trude Tinnlund fra Fellesforbundet valgt inn i ledelsen. Intro på båndet.
Tuesday, 07 May 2013 09:53

Anniken Huitfelt

Additional information